Bazagmin.pl

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 w Olesznej Podgórskiej na działce nr 582/4

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej