Bazagmin.pl

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA O PROPOZYCJĘ CENOWĄ Stosownie do art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Gmina Lubomierz informuje, że w wyniku zapytania o propozycję cenową na: realizację usługi opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lubomierz, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: POKL Priorytet VII, Dz.7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. Razem dla Gminy Lubomierz FPP-2215/10/POKL/2010

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej