Bazagmin.pl

Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej (oferty) na: materiały biurowe na potrzebę realizacji warsztatów organizowanych w ramach projektu pn. „Razem dla Gminy Lubomierz” realizowanego z zakresu promocji i integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3.

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej