Bazagmin.pl

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn :„ Budowa traktu światłowodowego relacji Jelenia Góra - Bolesławiec „planowanej do realizacji na terenie gminy Lubomierz

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej