Bazagmin.pl

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : „Budowa przyłącza energetycznego niskiego napięcia dla zasilania budynku jednorodzinnego – działka nr 55/3 m. w Pławna Dolna

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej