Bazagmin.pl

Przetargi

ZAPYTANIE CENOWE na dostawę aparatu EKG w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację Punktu Lekarskiego w Pasieczniku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu i zakup nowego sprzętu medycznego w postaci aparatu EKG” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Priorytetu nr 8 „ Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie)”.

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej