Bazagmin.pl

Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ na: wykonanie projektu logotypu dla projektu „Razem dla Gminy Lubomierz” oraz zaprojektowanie i wydrukowanie plakatów w ramach promocji projektu z zakresu promocji integracji społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.3. Nr sprawy: FPP-2215/1/POKL/2010

Załączniki

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej