Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lubomierz_gmw

Przetargi

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010

Przetargi | 2009-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

4332/ZP- 11/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223 poz. 1655.) Urząd Gminy i Miasta Lubomierz informuje, że w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010„ Komisja Przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 2 złożonej przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec za łączną cenę biletów 408,78 zł. brutto i łączną kwotę za cenę biletów miesięcznie 11 174,49 zł

Załączniki