Lubomierz - Gmina miejsko-wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lubomierz_gmw

Komunikaty

O B W I E S Z C Z E N I E o zebraniu materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn : BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 w Olesznej Podgórskiej na działce nr 582/4

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Załączniki