Bazagmin.pl
 

Powiat lubliniecki

Komunikaty

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

 

                                                           O G Ł O S Z E N I E

 

            Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości:

1. działka nr 350 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.5330 ha zapisana w KW  nr CZ1L/00052218/1;

2. działka nr 351 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.0580 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

3. działka nr 352 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.0440 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

4. działka nr 353 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.5600 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

5. działka nr 356 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.3950 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

6. działka nr 357 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.0280 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

7. działka nr 358 k.m. 5 obręb Woźniki o pow. 0.3280 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

8. działka nr 290 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 1.7410 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

9. działka nr 292 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 0.1850 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

10. działka nr 293 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 0.3820 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

11. działka nr 294 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 0.3470 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

12. działka nr 296 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 0.2070 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

13. działka nr 299 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 1.1250 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1;

14. działka nr 349/295 k.m. 6 obręb Woźniki o pow. 0.6980 ha zapisana w KW nr CZ1L/00052218/1.

 

 

W celu uzyskania niezbędnych informacji oraz składania zastrzeżeń, proszę zgłaszać się do pokoju nr 8a tut. Urzędu.

 

 

Woźniki, 02.VIII.2010 r.                    

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Krzysztof Cieluch