Bazagmin.pl
 

Powiat lubliniecki

Komunikaty

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII. - 02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E

 

            Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość:

 

1) działka nr 984/112 k.m. 1 obręb Lubsza o pow. 0.0499 ha zapisana w KW nr CZ1L/00001923/4.

 

 

 

W celu uzyskania niezbędnych informacji oraz składania zastrzeżeń, proszę zgłaszać się do pokoju nr 8 tut. Urzędu.

 

Woźniki, 02.VIII.2010 r.                                

 

 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Krzysztof Cieluch