Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Lubasz
MIEJSCOWOŚĆ:
Lubasz
ADRES:
ul. Chrobrego 37
KOD:
64-720
KONTAKT:
(48) 67 2556083
(48) 67 2556012
(48) 67 2556464
(48) 67 2556462
NIP:
763-209-30-34
OBSZAR:
167 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
7 420 mieszkańców
WóJT:
Zbigniew Jahns
SEKRETARZ:
Grażyna Graj
PRZEWODNICZąCY RADY GMINY:
Wiesław Łyczykowski

Nasze Menu