Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Aktualności - archiwum zobacz aktualne

Barwy Muzyki

Aktualności | 2010-06-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Barwy Muzyki Rok 2010 został uznany za rok Fryderyka Chopina, genialnego kompozytora doby romantyzmu, wybitnego Polaka, twórcy, którego muzyka od lat cieszy się niezmienną sławą, sympatią i uznaniem na całym świecie. Obchody dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, zorganizowano w odnowionej w 2007 r. Szkole Podstawowej w Babsku. Koszt termomodernizacji budynku wyniósł ok. 160 tys. zł. Środki te pochodziły z budżetu Gminy oraz z WFOŚiGW w Łodzi. Koncert pt. „ Barwy muzyki" odbył się 17.06.2010 r. w pięknej scenerii czyli w odnowionym alpinarium. Gmina... więcej...

24 grudnia Urzad Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne

Aktualności | 2009-12-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Dnia 24 grudnia 2009 roku UrządMiasta oraz Urząd Stanu Cywilnego będą nieczynne... więcej...

Stabilizacja cen wody i ścieków

Aktualności | 2009-09-04 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi wnioskiem z dnia 3 lipca 2009 r. wystąpił do Burmistrza Biała Rawska z wnioskiem o utrzymanie na kolejnych 12 miesięcy stawek za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Z przedstawionej przez Sylwestra Jakubowskiego, dyrektora ZGKiM kalkulacji wynika, iż pomimo znacznych wzrostów cen energii elektrycznej ZGKiM jest w stanie utrzymać dotychczasowe ceny na poziomie rentowności zakładu. Utrzymanie cen jest możliwe dzięki podjętej przez zakład racjonalizacji kosztów oraz znacznemu wzrostowi... więcej...

MGOK w Białej Rawskiej zaprasza na warsztaty JOGI dla poczatkujących

Aktualności | 2009-07-06 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej zapraszam na warsztaty Jogi dla początkujących 11-12 lipca 2009 w sali widowiskowej MGOK sobota w godz. 10.00-12.30 i 16.00-18.30 oraz niedziela w godz. 10.00- 13.00 Warsztaty prowadzi: Dyplomowany nauczyciel Jogi Iyengara -pani ANNA KALICU Koszt - 70 zł Bliższych informacji udziela kierownik społeczny warszatawów Pani Urszula Furyk tel. 0-46 81 59 422 ... więcej...

WAKACJE Z MGOK

Aktualności | 2009-07-06 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W dniach 06.07. - 09.07 . (poniedziałek - czwartek) 10.00-14.0 - Młodziezowy Klub Rozrywki - bilard, tenis, futbol stołowy, gry planszowe 14.00 - 17.00 nauka gry na gitarze w dniu 10.07. . 10.00 - 17.00 - Młodziezowy Klub Rozrywki - bilard, tenis, futbol stołowy, gry planszowe 11.00 - Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemngo - boisko przy gimnazjum UWAGA!!! - Nauka tańca ludowego od 12 lipca - Nauka tańca nowoczesnego od 20 lipca... więcej...

Dzień Kobiet w MGOK

Aktualności | 2009-03-06 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej z a p r a s z a 9 marca . o godzinie 17.00 na program rozrywkowy z okazji Dnia Kobiet... więcej...

ZŁOTE GODY

Aktualności | 2009-01-27 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Z Ł O T E G O D Y i ślubuję Ci..... 20 lutego o godz. 11.00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej odbędzie się spotkanie okolicznościowe, podczas którego spotkają się Jubilaci z 50-letnim i 60-letnim stażem pożycia małżeńskiego. W trakcie uroczystości Burmistrz Bogdan Pietrzak wręczy Jubilatom medale przyznane przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale otrzyma 16 par. Serdecznie zapraszamy! ... więcej...

Zawiadomnienie - komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego (26.11.2008)

Aktualności | 2008-11-21 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2008 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w sali USC w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przedstawienie uchwały Nr III/230/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej w Łodzi z dnia 27 października 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza Miasta Biała Rawska o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały... więcej...

Zawiadomienia - komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (24.11.2008)

Aktualności | 2008-11-21 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2008 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w sali USC w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przedstawienie uchwały Nr III/230/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby O achunkowej w Łodzi z dnia 27 października 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza Miasta Biała Rawska o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku. 4. Wyrażenie opinii... więcej...

Warsztaty JOGI dla pocztątkujących w MGOK

Aktualności | 2008-11-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej zaprasza na warsztaty JOGI dla początkujących 6-7 grudnia 2008 w sali ćwiczen Gimnazjum w Białej Rawskiej (wejście od strony sali sportowej) sobota w godz. 10.oo-12.oo i 17.oo-19.oo oraz niedziela w godz. 10.oo-12.oo i 16.oo-18.oo Warsztaty poprowadzi dyplomowany nauczyciel Jogi Iyengera- pani Anna Kalicy Koszt - 70 zł. Bliższych informacji udziela kierownik społeczny warsztatów - Pani Urszula Furyk tel. 0-46 81 59 422... więcej...

Salsa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Aktualności | 2008-10-28 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej z a p r a s z a na naukę tańca dla kobiet SALSA SOLO środy godz.18.oo – gimnazjum /wejście od strony sali sportowej/ Zapis: tel. 0-46 81 59 564... więcej...

Wymiana dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Aktualności | 2008-06-06 | Publikujący: BIP - Dmosin

Kiedy należy wymienić dowód osobisty wydany przed dniem 1 stycznia 2001? Według ustawy zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 5 listopada 2002 r.) wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w następujących terminach: 1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962-1972, 2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973-1980, 3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do... więcej...

Proponowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Dmosin.

Aktualności | 2008-06-06 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn.7.07.2006r. Pan / i .......................................................... .......................................................... Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami / z a p r a s z a m na XXXVI Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w dniu 18.07. 2006 r. o godz.11-tej w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dmosin. Proponowany porządek Sesji: 1.Otwarcie XXXVI Sesji Rady Gminy Dmosin 2.Przyjęcie proponowanego porządku... więcej...

proponowany porzadek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin

Aktualności | 2008-06-06 | Publikujący: BIP - Dmosin

------------------------------- 0 Dmosin, dn. 10.03. 2006r. Pan …………………………………. ………………………………….. Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ z a p r a s z a m na o ady XXXIV Sesji Rady Gminy Dmosin, które odbędą się w dniu 17 marca 2006r. o godz.1100 w sali konferencyjnej... więcej...

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dmosin.

Aktualności | 2008-06-06 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn.21.08.2006r. Pan / i .......................................................... .......................................................... Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami / z a p r a s z a mna XXXVIII Sesję Rady Gminy Dmosin, która odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2006 r. o godz.11-tej w sali Urzędu Gminy. Proponowany porządek Sesji: 1.Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Dmosin 2.Przyjęcie proponowanego porządku... więcej...

Herbarz gminny