Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Przetargi

Informacja o wyborze oferty w przetargu pn.: Budowa Strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn. 13 sierpnia 2010 r.

           

           

                                                                                 

Z.P. 341/ 7/5/2010

 

                                      

                                  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach 

                 Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej”

 

            Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia  pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej”  została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe, Marek Tartanus, 99-418 Bełchów,
ul. Szklana 47

 

            Oferta została wybrana ponieważ w zakresie ocenianego kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jakim jest cena uzyskała największą ilość punktów oraz spełnia wymagania określone w przedmiotowym postępowaniu.

           

            W załączeniu przekazujemy nazwy firm, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną w kryterium oceny ofert.

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

                                     

 

                                                                                              Wójt Gminy Dmosin

                                                                                              mgr Danuta Supera

 

 

 

 

Lista Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia

pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach

Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej”

 

 

Oferta Nr 1   

Zakład Ogólnobudowlany POGORZELSCY S.j.

ul. Batorego 45 A, 96-100 Skierniewice

 

Oferta Nr 2   

Przedsiębiorstwo Budowlano –Handlowe, Marek Tartanus

ul. Szklana 47, 99-418 Bełchów

 

Oferta Nr 3   

WALMAR Sp.z o.o

ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom

 

Oferta Nr 4   

„PRO-FART INWESTMENT”Sp. z o.o

ul. Wysoka 40/42, 90-037 Łódź

 

Oferta Nr 5   

Zakład Remontowo – Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk

ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew

 

Oferta Nr 6   

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ELKO” s.c,  Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski

ul. Staszica 68, 96-500 Sochaczew

 

Oferta Nr 7   

P.P.U.H Roman Piechota

ul. Leśnej Polski 18, 96-100 Skierniewice

 

Oferta Nr 8   

PROJEKT – BUD, Firma Handlowo –Usługowa, Edyta Psut

ul. Podwale 17, 00-252 Warszawa

 

Oferta Nr 9   

Piotr Machalewski i Witold Świtkowski, Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe

„WIKTOR” Sp. j., ul. Kolejowa 8, 97-500 Radomsko

 

Oferta Nr 10 

„ABID” R. Majcher, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź

 

Oferta Nr  11

„BUDMAR” Firma Budowlana, Marek Kamola

ul. Krańcowa 31-33A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

 

Załączniki

Herbarz gminny