Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego.

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

 

                                                                                        Złoczew,dnia 2010 – 08 - 12

 

 

 

Znak: Zp – 341/5- 1/2010

                                                                                      

 

 

                                                                                             

 

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 620 000,20 zł. z przeznaczeniem  na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1. W związku z zamiarem przystąpienia do w/w przetargu, prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 10. 09. 2010r.

 

 

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert ze względu na terminy płatności zobowiązań.

 

 

 

 

Herbarz gminny