Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Przetargi

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę (sprzedaż) paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego (patrz załącznik).

Załączniki

Herbarz gminny