Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Aktualności

„Mój rozwój - Moja przyjemność, Mój sukces.” - informacja o naborze uczestników oraz poszukujemy lektorów!!

Aktualności | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Miejski w Złoczew

„Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Informujemy, że projekt Gminy Złoczew pod nazwą :
 
Mój rozwój - Moja przyjemność, Mój sukces."
 


 został zakwalifikowany do dofinansowania

 ze środków  Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

w ramach Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  2007 - 2013,

Priorytet VII   „Promocja integracji społecznej"

Działanie 7.3   „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji".

 

skierowany do 20 kobiet i 10 mężczyzn, mieszkańców  Gminy Złoczew.


 

 

W ramach projektu trwającego od 2.08 do 31.12 2010r.    realizowane będą:

szkolenia:  Język angielski   - podstawowy - 100 godz.

                     Język niemiecki - podstawowy - 100 godz.

warsztaty informatyczne w zakresie obsługi:  Power Point, Excel, Outlook Express - 16 godz.

warsztaty umiejętności personalnych: Asertywność, Efektywne zarządzanie czasem, Umiejętność radzenia sobie ze stresem, Autoprezentacja, Komunikacja.

 

 

Od 16 do 27 sierpnia 2010 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu, polegająca na wypełnieniu kwestionariusza oraz rozwiązaniu  testu określającego poziom znajomości wybranego języka. 


Do 10 sierpnia  przyjmujemy oferty od lektorów, nauczycieli, języka niemieckiego i angielskiego zainteresowanych prowadzeniem zajęć. Zapraszamy do składania ofert osobiście w biurze projektu lub e - mailowo. 

 

Więcej informacji o projekcie: znajdziecie Państwo w zakładce poświęconej projektowi.


Szczegółowych informacji udziela

Biuro projektu: Budynek Urzędu Miejskiego  pok. Nr 15 

czynne w godz. 8 - 16                             

tel. 507 216 834                                                                                                                            

e- mail:   gmina@zloczew.pl                                


Więcej  informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki  znajda Państwo na stroniewww.efs.gov.pl  

oraz   www.pokl.wup.lodz.pl

                                                                                                                         Realizator Projektu:  Gmina Złoczew

Herbarz gminny