Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej - 06.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

                  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 06 sierpnia 2010 roku o godzinie 830 w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

  

1.      Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/399/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

5.      Zamknięcie LIII sesji Rady Miejskiej.

 

Prewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Adam Stępniewski

 

Herbarz gminny