Bazagmin.pl

Powiat Łódź

Aktualności

Drogi, że aż miło…

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W dniu 15 czerwca dokonano odbioru końcowego dróg realizowanych w systemie makadan przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego realizowanych na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2009 roku nr 77/FN/2009. Umowa przewidywała zakończenie inwestycji do 30 października 2009 r. We wrześniu 2009 r. dokonano częściowego odbioru 2 odcinków dróg – Wola Chojnata – Przyłuski i Niemirowice – Podlesie. Pozostałe odcinki dróg zgłoszone do odbioru w listopadzie 2009 roku nie zostały odebrane ze względu na występujące wady w wykonaniu. W miesiącu maju  20010 roku firma przystąpiła do usunięcia wad i usterek kończąc je w dniu 11 czerwca .

Zakres zadania obejmował

- wyrównanie z rozkładarki podbudowy grubości  5 cm, wraz z zawałowaniem na istniejącej podbudowie z kruszyw,

- wykonanie 3 warstw utrwalenia powierzchniowego emulsją kationową i grysami wraz z zawałowaniem.

Wartość robót zgodnie z umową wyniosła 2.244.623,10 zł. Wykonano łącznie 16,5 km dróg na powierzchni 70. 900 m2

            Po odebraniu robót PRDM otrzymał wynagrodzenie w terminie przewidzianym umową , a gmina przedłużoną gwarancję  na drogi do 15 czerwca 2013 roku.

W bieżącym roku realizowane są inwestycje drogowe na długości ok. 36,5 km – na łącznej powierzchni 140.140 m2 (średnia szerokość jezdni 4m),w porównaniu do ubiegłego roku zwiększono zakres prac o  obustronne plantowanie poboczy na szerokość do 0,5 m

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Fedro z Osiecka za kwotę 4.353.595,62 zł

Łącznie w 2009 i 2010 roku  zrealizowanych zostanie ok. 54 km dróg w systemie makadan na  powierzchni - 211.000 m2.

W ramach zadania realizowanego w bieżącym roku wykonano już I etap – drogi zgłoszone do Urzędu Marszałkowskiego w ramach  zadania „Budowa dróg dojazdowych do pól”, na które gmina otrzymała dotację do wysokości 84.000,00 zł

 

1. Droga Wola Chojnata – Orla Góra  na długości 2410 m, powierzchnia 9640 m2 , wartość wykonanych robót wyniosła  prawie 300 tys zł

2. Droga Żurawka – Marianów  na długości 1220 m, powierzchnia 4880 m2, wartość robót wyniosła 150 tys zł

Mieszkańcom życzymy korzystania z dróg przez długie, długie  lata i szerokiej drogi

Oprócz dróg bitumicznych w systemie makadan gmina w 2009 i 2010 roku wykonała i nadal wykonuje remonty dróg wiejskich kruszywami w postaci żwiru i tłucznia.

Ogólna wartość robót drogowych wykonanych na terenie gminy Biała Rawska w 2009 roku wyniosła 5 mln złotych.

Na 2010 rok przewidziano środki na budowę  i poprawę stanu dróg, chodników, miejsc postojowych – kwotę w wysokości łącznie 5.800 tys zł

Herbarz gminny