Łódź - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lodz

Aktualności

Zawiadomienie Komisji Rewizyjnej - 25.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE

 

                     Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawiadamia, iż w dniu 25 sierpnia 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej pok. Nr 14.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku.

3.      Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4.      Informacja z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za I półrocze 2010r.

5.      Przyjęcie protokołu Nr 30/10 z posiedzenia Komisji w dniu 29.06.2010 r.

6.      Sprawy różne.

7.      Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 Z-ca Przewodniczącego

                                                                                     

                                                                                                                /-/ Jan Sowik