Łódź - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lodz

Aktualności

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 26-27.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E

 

                         Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniach 26 i 27 sierpnia  2010 roku od godziny 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.      Udział przy odbiorze dróg wykonanych w 2010 roku w systemie makadan.

4.      Przyjęcie protokółu Nr 44/10 z dnia 19.07.2010r.

5.      Sprawy różne.

6.      Zakończenie posiedzenia.

 

    

 

Przewodniczący Komisji  

  /-/ Ryszard Szeligowski