Łódź - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/lodz

Oferty Inwestycyjne

Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha

Burmistrz Miasta i Gminy
 Gołańcz

          
        ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
        nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w Gołańczy, oznaczona ewidencyjnie numerem działki  959/13 o łącznej powierzchni 0,46.00 ha, zapisana w księdze wieczystej nr KW 25100 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz teren działki 959/13 przeznaczony jest na Um - tereny usługowo-mieszkaniowe.
Nieruchomość nie posiada żadnego obciążenia.
Cena wywoławcza wynosi: 81.500,00 zł netto.
Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat
Wadium wynosi:  8.200,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu  21 września 2010r. / wtorek/ o godz. 11.30 w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz. ul. Kowalika 2.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 8.200,00 zł do dnia 18 września 2010 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz – nr konta bankowego 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 Pałucki Bank Spółdzielczy Oddział w Gołańczy.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 3 dni bez odsetek na podane konto.
Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wpłata należności przez nabywcę za zakupioną nieruchomość w ciągu
 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy
notarialnej.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz
pok. nr 9lub. tel. /067/ 2615-911 w. 16 .


Gołańcz, dnia 17 sierpnia 2010 r.