Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Przetargi - archiwum zobacz aktualne

Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61

Przetargi | 2008-04-03 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 03.04.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie,tel.: (023) 655-50-28 lub 29fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika w m. Lipowiec Kościelny, nr działek 38, 61 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca zobowiązany... więcej...

Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I

Przetargi | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

ZP.OŚ.341-1/2008 Lipowiec Kościelny, dnia 04.02.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: usługi Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I Szczegółowy... więcej...

Remont chodnika w miejscowości Łomia etap II

Przetargi | 2008-01-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 11.01.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28, e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca... więcej...

Remont chodnika w miejscowości Łomia

Przetargi | 2007-09-05 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05.09.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29, fax (023) 655-50-28, e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap I, km 0+000 ÷ 0+500 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca... więcej...

Remont chodnika w miejscowości Łomia

Przetargi | 2007-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 10.08.2007r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap I, km 0+000 ÷ 0+500 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca zobowiązany... więcej...

Przebudowa dróg gminyych w m. Parcele Łomskie i Turza Wielka

Przetargi | 2007-07-31 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 31-07-2007 r. Zp.Dr341-5//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14. 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny tel.:(023)655-50-28 lub 29 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazaamin.pl Rodzaj zamówienia ; roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg na terenie gminy Lipowiec Kościelny w miejscowości Turza Wielka czść „A” i Parcele Łomskie część „B” Szczegółowy... więcej...

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.

Przetargi | 2007-07-10 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 10-07-2007 r. Numer postępowania: 3410-3/ 07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym. Na przedmiot... więcej...

Modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łomi.

Przetargi | 2007-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 02-07-2007 r. Numer postępowania: 3410-2/ 07 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 14 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łomi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty prowadzone będą na istniejącym boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Łomi. Roboty... więcej...

Modernizacja drogi 02 KDw w miejscowości Lewiczyn gm. Lipowiec Kościelny

Przetargi | 2007-06-05 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05-06-2007 r. Zp.Dr 341-4//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości do 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia ; roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Modernizacja drogi 02 KDw w miejscowości Lewiczyn gm. Lipowiec Kościelny Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W załącznikach do SIWZ Wykonawca... więcej...

Sprzedaż sprzętu rolniczego

Przetargi | 2007-05-08 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny,08.05.2007 O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 06-545 Lipowiec Kościelny Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego będącego własnością Gminy Lipowiec Kościelny. Przetarg ofertowy ustny odbędzie się dnia 18 maja 2007 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy /sala konferencyjna/ Szczegółowy wykaz sprzętu: -ciągnik rolniczy Ursus – C-360 3P nr rej. CIT 1911- cena wywoławcza 11.068,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych) utto wadium – 1.100,00 zł -ładowacz... więcej...

Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelny

Przetargi | 2007-04-03 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 03-04-2007 r. Zp.Dr 341-3//2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia ; roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg na terenie Gminy Lipowiec Kościelny według załączonego wykazu: 1. Przebudowa drogi Nr 04 KDW położonej w m. Do a Wola - odcinek... więcej...

Dostawa ciągnika, ładowacza czołowego, pługu odsnieżnego i koparko - ładowarki fabrycznie nowych

Przetargi | 2007-01-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 25-01-2007 r. Zp-341-2/Dr/2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia ; Dostawy Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: ciągnik, ładowacz czołowy, pług odśnieżny i koparko-ładowarka fa ycznie nowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CPV-29370000-3 - ciągnik... więcej...

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Wielka.

Przetargi | 2007-01-18 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Numer postępowania: 3410-1/07 Lipowiec Kościelny, dnia 18-01-2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Wielka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Roboty prowadzone będą w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Wielka. Roboty... więcej...

Dostawa ciągnika, ładowacza czołowego, pługu odsnieżnego i koparko - ładowarki fabrycznie nowych

Przetargi | 2007-01-09 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Zp-341-1/2007 Lipowiec Kościelny,dn.09.01.2007 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 60 000 EURO Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia ; Dostawy Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: ciągnik, ładowacz czołowy, pług odśnieżny i koparko-ładowarka fa ycznie nowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: CPV-29370000-3 - ciągnik rolniczy - silnik... więcej...

przetarg ustny

Przetargi | 2006-11-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 21.11.2006 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza : - P i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y o g r a n i c z o n y na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości nr 163/1 o powierzchni 0,02 ha i 163/3 o powierzchni 0,01 ha , położonych we wsi Łomia. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na powiększenie jednej z przyległych nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć... więcej...

przetarg ustny

Przetargi | 2006-11-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 21.11.2006 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza : - P i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż zabudowanych nieruchomości numer: 13/27 i 13/28 o łącznej powierzchni 0,14 ha , położonych we wsi Parcele Łomskie . Mają urządzoną księgę wieczystą KW 34652. Działki tworzą ze sobą integralną całość, ponieważ... więcej...

modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym

Przetargi | 2006-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym„ 1.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 2. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a także cena specyfikacji , jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Specyfikację... więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowiec Kościelny

Przetargi | 2006-05-09 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na : przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipowiec Kościelny od km. 0+146 do 1+140. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi polegać będzie na: mechanicznym karczowaniu karp, wykonaniu robót ziemnych, przepustów z rur betonowych fi 60 cm wraz ze ściankami czołowymi, skropieniu między - warstwowym nawierzchni emulsją asfaltową, wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego, uzupełnieniu poboczy, ułożeniu dwóch warstw nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości 4 cm każda, wykonaniu... więcej...

budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łomi wraz z przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię.

Przetargi | 2006-04-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “budowa wewnętrznej instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łomi wraz z przebudową części budynku gospodarczego na kotłownię„ 1.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 2.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a także cena... więcej...

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego na działkach nr 33 i 49 w obrębie wsi Lewiczyn

Przetargi | 2006-04-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60.000 EURO NA “Przebudowę drogi gminnej transportu rolnego na działkach nr 33 i 49 w o ębie miejscowości Lewiczyn „. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Lewiczyn polegająca na: mechanicznym profilowaniu zagęszczeniu koryta równiarką na powierzchni 5.180 m2, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku przy grubości warstwy 20 cm na powierzchni 4.080 m2,wykonanie dolnej warstwy nawierzchni... więcej...

przetarg drogi gminnej nr 002 Niegocin do granicy gm. Szreńsk w kierunku Krzywki Piaski

Przetargi | 2006-03-29 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na; „Przebudowę drogi gminnej nr 002 Niegocin – do granicy gminy Szreńsk w kierunku Krzywki Piaski.” Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi nr 002 Niegocin do granicy gminy Szreńsk w kierunku Krzywki Piaski polegająca na: oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni drogowej na powierzchni 4.806 m2, uzupełnieniu poboczy kruszywem naturalnym grubości 4 cm na powierzchni 1.700 m2 oraz ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm na powierzchni... więcej...

przetarg na modernizację Szkoły Podstawowej w Turzy Małej

Przetargi | 2006-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “modernizacja Szkoły Podstawowej w Turzy Małej„ 1.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 2.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a także cena specyfikacji , jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Specyfikację istotnych warunków... więcej...

termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Lipowcu Kościelnym

Przetargi | 2006-02-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. i fax 0236555028 , tel. 0236555029 http://www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO NA ZADANIE INWESTYCYJNE : “termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Lipowcu Kościelnym„ 1.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 2.Określenie sposobu uzyskania specyfikacji stotnych warunków zamówienia , a także cena specyfikacji , jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Specyfikację... więcej...

sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

Przetargi | 2006-01-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipowiec Kościelny – KW 34652 Działka ozn. nr 143/1 o pow. 500 m² Cena wywoławcza (z 22% VAT): 1 952 zł Wadium: 200 zł Działka ozn. nr 143/2 o pow. 800 m² Cena wywoławcza (z 22% VAT): 3 782 zł Wadium: 400 zł Działka ozn. nr 143/5 o pow. 800 m² Cena wywoławcza (z 22% VAT): 2 928 zł Wadium: 300 zł W/w działki położone są we wsi Krępa w o ębie istniejącej zabudowy wsi, na skraju dużego... więcej...

Wywóz niesegergowanych odpadów komunalnych.

Przetargi | 2006-01-18 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

WÓJT GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 06-545 Lipowiec Kościelny tel. fax (023) 655-50-28 , O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI DO 60.000 EURO NA “Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych własnym transportem w ilości około 700 kontenerów na składowisko odpadów Miączyn Duży Gmina Szreńsk„. Formularz zawierający warunki zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego – pokój nr.5 lub za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie specyfikacji jest nieodpłatne Kod CPV – 90120000-4 Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia... więcej...