Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

obwieszczenie w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 013 Łomia do granicy Mława Wólka

Komunikaty | 2008-04-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ/1/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 09.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym nr ew.: 235”. Wnioski... więcej...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Lipowiec Kościelny

Komunikaty | 2008-04-11 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika przy drodze powiatowej Nr P2301W w m. Lipowiec Kościelny, Nr działek 38, 61. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym... więcej...

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Krępa

Komunikaty | 2008-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-3/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 08.04.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika w m. Krępa, Nr działki 149. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz.... więcej...

Ogłoszenie o podpisaniu umowy

Komunikaty | 2008-03-31 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 31.03.2008 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 28.03.2008 r. podpisanie umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowo-Handlowym „RAW”, 90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31 na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I”. Wartość inwestycji utto: 211.548,00 zł. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny mgr Michał Danielewicz ... więcej...

ogłoszenie o przetargu

Komunikaty | 2008-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 27 o powierzchni 1,83 ha, położonej w o ębie Parcele Łomskie. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr KW 7497. Dojazd do działki drogą gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi – około 800 m od drogi asfaltowej... więcej...

ogłoszenie

Komunikaty | 2008-03-27 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 27.03.2007 r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 27.03.2008 r. wydano decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu odpadów segregowanych na terenie gminy Lipowiec Kościelny dla firmy Eko Bella Anna Gulczyńska, ul. Moniuszki 10, 06-500 Mława. Wójt Gminy mgr Michał Danielewicz ... więcej...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Komunikaty | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek o ad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy. 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez... więcej...

komunikat o XVII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2008 r.

Komunikaty | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 20-03-2008 r. K O M U N I K A T W dniu 27 marca 2008 r. / czwartek/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym odbędzie się XVII zwyczajną sesja Rady Gminy. Proponowany porządek o ad : 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji Rady Gminy. 4. Informacja z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 6. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej kontroli przez... więcej...

Obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m Lipowiec K

Komunikaty | 2008-03-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika przy drodze powiatowej Nr P2301W w m. Lipowiec Kościelny, Nr działek 38, 61. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym... więcej...

ogłoszenie dot wykonania dokumentacji technicznej seci kanalizacyjnej I etap

Komunikaty | 2008-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dn. 04.03.2008 r. OGŁOSZENIE W dniu 04.03.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska – etap I”, w którym udział wzięły: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ADIR” Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 25-009 Kielce za cenę: Cena netto: 180000,00 zł 2. Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej... więcej...

ogłoszenie

Komunikaty | 2008-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r., Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że w dniach od 04 marca 2008 r. do 25 marca 2008 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym zostanie wywieszony wykaz nr G.72241/3/2008 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej. Wykaz obejmuje działki numer: 1) 27 o pow. 1,8300 ha, położoną w Parcelach Łomskich - przetarg 2) 147/2 o pow. 0,0794 ha, położoną w Lipowcu... więcej...

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. "Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”

Komunikaty | 2008-02-26 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 26.02.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Delta-Prid Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów na wykonanie inwestycji pn. „Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”. Wartość inwestycji utto: 178.986,83 zł ... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2008-02-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ/15/2007/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 25.02.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory na 60 DJP wraz z częścią socjalną i magazynową oraz płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę na działkach o nr ew.: 498 i... więcej...

Komunikat nr 2

Komunikaty | 2008-02-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Komunikat nr 2 dotyczy odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu na zadanie "Wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipowiec Kościelny, Kęczewo i Wola Kęczewska - etap I". Plik zawierający te odpowiedzi został dodany do przedmiotowego przetargu ogłoszonego /zamieszczonego/ w BIP... więcej...

Dopłata do utylizacji zwierząt.

Komunikaty | 2008-02-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Rodzaj zwierzęcia. Kwota płacona przez rolnika "ryczałtowego" / zł/. Kwota płacona przez rolnika "vatowca" / zł /. Bydło powyżej 24 miesiąca bezpłatnie 18,78 Bydło 12 - 24 miesiąca 43,34 59,28 Bydło poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Konie powyżej 12 miesiąca 43,34 59,28 Konie poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Owce, kozy powyżej 12 miesiąca bezpłatnie 10,8 Owce, kozy poniżej 12 miesiąca 12,84 22,8 Świnie powyżej 110 kg 12,84 22,01 Świnie 50 – 100 kg 7,06 12,11 ... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300

Komunikaty | 2008-02-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

W dniu 05.02.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”, w którym udział wzięły: 1. Skład Budowlany Eko-Hurt, Michał Do zeniecki, ul. Sienkiewicza 4B, 13-100 Nidzica za cenę: Cena netto: 162995,28 zł 2. Przedsiębiorstwo MIK, Roboty Ziemne i Drogowe, Jan Milewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż za cenę: Cena netto: 193029,00 zł 3. Delta-Prid Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9,... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2008-02-05 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/Dś-10/2007/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 05.02.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lutego 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Kęczewska na terenie gminy Lipowiec Kościelny, powiatu mławskiego,... więcej...

Informacja o planowanym przedsięwzięciu: Przebudowa drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 235.

Komunikaty | 2008-01-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/Dś-1/2008 Lipowiec Kościelny, 22.01.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 stycznia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie drogi gminnej nr 013 Łomia-do granicy Mława Wólka od km 0+000,00 do km 0+757,26 położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym: 235. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można... więcej...

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęczewie

Komunikaty | 2008-01-18 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kęczewie 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.Nr 89, poz.826 i Nr 189, poz.1854). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia... więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez firmę COOLMAR Szreńk

Komunikaty | 2008-01-07 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Harmonogram Wywozu Odpadów Gmina Lipowiec Kościelny Firma „COOLMAR” Szreńsk Pierwszy poniedziałek miesiąca. Lipowiec Kościelny, Kęczewo, Wola Kęczewska • Luty 04.02.2008 r. • Marzec 03.03.2008 r. • Kwiecień 07.04.2008 r. • Maj 05.05.2008 r. • Czerwiec 02.06.2008 r. • Lipiec 07.07.2008 r. • Sierpień 04.08.2008 r. • Wrzesień 01.09.2008 r. • Październik 06.10.2008 r. • Listopad 03.11.2008 r. • Grudzień 01.12.2008 r. Harmonogram Wywozu Odpadów Gmina Lipowiec Kościelny Firma „COOLMAR”... więcej...

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych przez S.C."Zielone Miasto" w Mławie

Komunikaty | 2008-01-03 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Proponowany roczny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Lipowiec Kościelny obsługiwanych przez S.C. „Zielone Miasto” z siedzibą w Mławie przy ulicy 30-Lecia LWP 1 Lipowiec Kościelny 07.01.2008r. poniedziałek 11.02.2008r. poniedziałek 10.03.2008r. poniedziałek 07.04.2008r. poniedziałek 12.05.2008r. poniedziałek 09.06.2008r. poniedziałek 07.07.2008r. poniedziałek 11.08.2008r. poniedziałek 08.09.2008r. poniedziałek 13.10.2008r. poniedziałek 10.11.2008r. poniedziałek 08.12.2008r. poniedziałek Parcele Łomskie, Cegielnia... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2007-12-19 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ-5/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 19.12.2007 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19.12.2007 r. zamieszczono informację o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej firmy PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „Lipowiec Kościelny” nr 3639/1319 na działce o nr ew. 244/3”. Na podstawie art. 105 ustawy z dnia... więcej...

Informacja o planowanym przedsięwzięciu: Budowa obory na 60 DJP wraz z częścią socjalną i magazynową oraz płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę w Lipowcu Kościelnym.

Komunikaty | 2007-12-03 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/Dś-15/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 03.12.2007 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2007 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Budowie obory na 60 DJP wraz z częścią socjalną i magazynową oraz płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę na działkach o nr ew.: 498 i 499 o ębu Lipowiec Kościelny. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2007-10-23 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/Dś-13/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2007 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że dn. 23.10.2007 r. zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 002 Niegocin do granic gminy w kierunku Krzywki Piaski, nr działki 230”. Inwestorem inwestycji była Gmina Lipowiec Kościelny. Wnioski... więcej...

Wydanie decyzji środowiskowej

Komunikaty | 2007-10-23 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/Dś-11/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2007 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że dn. 23.10.2007 r. zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 015 Józefowo do granic gminy Iłowo w kierunku Wierzbowa”. Inwestorem inwestycji była Gmina Lipowiec Kościelny. Wnioski lub uwagi... więcej...