Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Przetargi zobacz archiwum

Sprzedaż nieruchomości w m. Krępa, Lewiczyn

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny,dn.2010.08.05 G.72241/1/10 O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Dz.U.Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza d r u g i p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Położenie (nr KW) Nr działki i pow. w m² Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza działek w zł (netto) Wadium w zł Miejsce, data i... więcej...

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie

Przetargi | 2010-08-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie Numer ogłoszenia: 237344 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 23 6555028, faks 23 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Lipowiec Kościelny: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Parcele Łomskie 08 i 019 KDW gm. Lipowiec Kościelny. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr dz.218 od drogi nr dz. 187 do drogi gminnej nr dz. 231 w m. Lewiczyn

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej w m. Parcele Łomskie 08 i 019 KDW gm. Lipowiec Kościelny. Zadanie nr 2 Przebudowa drogi gminnej nr dz.218 od drogi nr dz. 187 do drogi gminnej nr dz. 231 w m. Lewiczyn Numer ogłoszenia: 195705 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub... więcej...

Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont elewacji budynku O.S.P. w Niegocinie Numer ogłoszenia: 193338 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 23 6555028, faks 23 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: bazagmin.pl/bip_lipowiec_koscielny I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

Lipowiec Kościelny: Przebudowa dróg w miejscowościach: Wola Kęczewska, Turza Wielka, Cegelnia Lewicka i Rumoka o łącznej długości 698 mb

Przetargi | 2010-06-01 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Przebudowa dróg w miejscowościach: Wola Kęczewska, Turza Wielka, Cegelnia Lewicka i Rumoka o łącznej długości 698 mb Numer ogłoszenia: 140693 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. Adres strony internetowej, pod którym dostępne... więcej...

Lipowiec Kościelny: Przebudowa chodnika przy drodze nr działki 265 w miejscowości Lewiczyn

Przetargi | 2010-05-25 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

 Lipowiec Kościelny: Przebudowa chodnika przy drodze nr działki 265 w miejscowości Lewiczyn Numer ogłoszenia: 142562 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowiec_kościelny.bazagmin.pl Adres strony internetowej,... więcej...

Lipowiec Kościelny: Przebudowa chodnika przy drodze nr działki 149 w miejscowości Kęczewo długości 500 mb

Przetargi | 2010-04-28 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Przebudowa chodnika przy drodze nr działki 149 w miejscowości Kęczewo długości 500 mb Numer ogłoszenia: 102103 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Lipowiec Kościelny: : Przebudowa chodnika przy działce nr 149 w miejscowości Krępa długości 350 mb

Przetargi | 2010-04-28 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: : Przebudowa chodnika przy działce nr 149 w miejscowości Krępa długości 350 mb Numer ogłoszenia: 101899 - 2010; data zamieszczenia: 28.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parcele Łomskie na działkach nr 92 i 89/7

Przetargi | 2010-03-26 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Parcele Łomskie na działkach nr 92 i 89/7 Numer ogłoszenia: 86706 - 2010; data zamieszczenia: 26.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilpowiec-kościelny.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 011 Łomia - Korboniec

Przetargi | 2010-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Przebudowa drogi gminnej nr 011 Łomia - Korboniec Numer ogłoszenia: 59064 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Sprzedaż nieruchomości w m. Krępa, Kęczewo, Lewiczyn

Przetargi | 2010-02-12 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) W ó j t G m i n y Lipowiec Kościelny ogłasza p i e r w s z y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości Położenie (nr KW) Nr działki i pow. w m² Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza działek w zł (netto) Wadium w zł Miejsce, data i godzina przetargu Lewiczyn (34652) 212/3... więcej...

Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach:Wola Kęczewska i Cegielnia Lewicka

Przetargi | 2010-01-12 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

  Zp.Dr.341-1/10 Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: - Wola Kęczewska na działce nr 164, długość odcinka 538 m - Cegielnia Lewicka na działce nr 110, długość odcinka 350 m Numer ogłoszenia: 7077 – 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028... więcej...

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach

Przetargi | 2009-12-02 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zawadach Numer ogłoszenia:414402-2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie, tel.:(023)655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl · Adres strony internetowej, Zamawiającego: http://www.lipowiec_koscielny.bazagmin.pl I.... więcej...

Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej

Przetargi | 2009-09-02 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

  Lipowiec Kościelny: Budowa sieci wodociągowej PE HD mb 359 we wsi Parcele Łomskie w rejonie ul. Żwirowej Numer ogłoszenia: 302572 - 2009; data zamieszczenia: 02.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipowiec-kościelny.bazagmin.pl I. 2)... więcej...

Przebudowa drogi gminnej nr 230209W Ruda - Lewiczyn

Przetargi | 2009-08-14 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 14.08.2009r. ZP.Dr.341-4/09 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO Zamawiający: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny, Lipowiec Kościelny 213, woj. mazowieckie, tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655-50-28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 230209W Ruda - Lewiczyn na odcinku od km 0+000,00 do km 0+585,00 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W... więcej...

Remont remizy OSP w Turzy Małej

Przetargi | 2009-08-14 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w Turzy Małej Numer ogłoszenia:278904-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie, tel.:(023)655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl · Adres strony internetowej, Zamawiającego: http://www.lipowiec_koscielny.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ... więcej...

Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: Wola Kęczewska i Cegielnia Lewicka

Przetargi | 2009-06-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

  Zp.Dr.341-3/09 Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: - Wola Kęczewska na działce nr 164, długość odcinka 580 m/strona lewa/ - Cegielnia Lewicka na działce nr 110, długość odcinka 180 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:... więcej...

Przetarg na budowę chodników w m. Rumoka i Turza Wielka

Przetargi | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) chodnika w miejscowościach: * Zadanie nr 1 -Rumoka na działce nr 169, długość odcinka 695 m * Zadanie nr 2 - Turza Wielka na działce nr 343, długość odcinka 130 m OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny

Przetargi | 2009-04-29 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

  Lipowiec Kościelny: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 01KDW w miejscowości Lipowiec Kościelny Numer ogłoszenia: 127146 - 2009; data zamieszczenia: 29.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213, 06-545 Lipowiec Kościelny, woj. mazowieckie, tel. 023 6555028 lub 29, faks 023 6555028. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny

Przetargi | 2009-04-28 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont remizy OSP w miejscowości Lipowiec Kościelny oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łomia w Gminie Lipowiec Kościelny Numer ogłoszenia:123446-2009; data zamieszczenia: 28.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie, tel.:(023)655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl ·... więcej...

Remont Szkoły Podstawowej w Łomi

Przetargi | 2009-04-10 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny: Remont Szkoły Podstawowej w Łomi Numer ogłoszenia:101500-2009; data zamieszczenia: 10.04.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zmieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I Zamawiający: I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowiec Kościelny , 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny 213 woj. mazowieckie, tel.:(023)655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowiecK@bazagmin.pl · Adres strony internetowej, Zamawiającego: http://www.lipowiec_koscielny.bazagmin.pl I. 2)... więcej...

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipowiec Kościelny w okresie od 04.02.2009 do 03.02.2012”

Przetargi | 2009-01-15 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Nazwa zamówienia: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lipowiec Kościelny w okresie od 04.02.2009 do 03.02.2012” Rodzaj przetargu: nieograniczony Numer postępowania: 1-/09 Lipowiec Kościelny, 2009-01-15. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny, 06 – 545 Lipowiec Kościelny, woj. Mazowieckie, el./fax (023)655-50-28.... więcej...

„Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym”.

Przetargi | 2008-11-26 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 26-11-2008 r. Numer postępowania: 341-2/ 08 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Zamawiający: Gmina Lipowiec Kościelny 06 - 545 Lipowiec Kościelny , Lipowiec Kościelny nr 213, woj. mazowieckie tel.: (023) 655-50-28 lub 29 fax (023) 655 50 28 e-mail: uglipowieck@bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej... więcej...