Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty zobacz archiwum

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Wizyta studyjna” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I – Społeczny Instytut Ekologiczny, Ul. Raszyńska 32/44, lokal 140, 02-026 Warszawa Umowa na realizację usługi: Zadanie I, część I „Wizyta studyjna” w kwocie 10.000,00 zł. Uzasadnienie: Oferta spełnia kryteria oceny technicznej i merytorycznej. ... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski”

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT kontynuacja działań: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Informujemy, że na zaproszenie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. W wyniku zakończenia procedury rozstrzygnięcia konkursu , w dniu 17.08.2010r. zostały zaakceptowana oferta: I - Centrum Szkoleń Rozwoju Biznesu EURO – PARTNER Grzegorz Szczepkowski, ul. Dzierzgowska 8, 06-500 Mława, Umowa na realizację usługi: Zadanie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przetragu /Budynek Szkoły Podstawowej w Kęczewie wraz z działką/

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Lipowiec Kościelny, dnia 05.08.2010 r. I N F O R M A C J A Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym Nr 181/XLI/2010 z dnia 28 maja 2010 r. Wójt Gminy Lipowiec Kościelny i n f o r m u j e , że na okres 21 dni, tj. od 06 sierpnia 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym wywieszony został wykaz nr G. 72241/4/10 z dnia 05.08. 2010 r. nieruchomości... więcej...

Konkurs - kontyuacja Klubu Seniora i Język angielski dla dorosłych

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Klub Seniora” i „Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych z terenu Gminy Lipowiec Kościelny – język angielski” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa. ... więcej...

Konkurs Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 Wójt Gminy Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna” Załączniki: 1. Dokumentacja konkursowa.... więcej...

Gmina Lipowiec Kościelny ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania: „Wizyta studyjna

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Lipowiec Kościelny

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym 06-545 Lipowiec Kościelny 213 Tel. /023/655-50-28/29 ogłasza konkurs ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Wizyta studyjna” ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina LIPOWIEC KOŚCIELNY uzyskała dotację w wysokości 10.000,00 PLN, którą przeznacza... więcej...

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Komunikaty | 2010-05-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ.7624/DŚ/3/10 Lipowiec Kościelny, dn. 20.05.2010 r. ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 21 ust. 2 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20.05.2010 r. wydano decyzję o środowiskowych... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 2010-05-20 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

OŚ. 7624/DŚ/3/10Lipowiec Kościelny 20.05.2010r OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipowiec Kościelny o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 33 ust 1 i art. 73 ust 1.) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r Nr 199 , poz.1227) zawiadamia się, że w dniu 20.05.2010r zostało wszczęte na wniosek: Wójta Gminy Lipowiec Kościelny, 06-545 Lipowiec Kościelny postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2010 przez S.C. Zielone Miasto

Komunikaty | 2010-03-01 | Publikujący: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2010 roku Lipowiec Kościelny Parcele Łomskie Cegielnia Lewicka Lewiczyn Krępa Józefowo Turza Mała Turza Wielka Łomia Borowe Kęczewo Wola Kęczewska Do a Wola Rumoka Niegocin Zawady 11.01.2010r. poniedziałek 21.01.2010r. czwartek 12.01.2010r. wtorek 14.01.2010r. czwartek 15.01.2010r. piątek 18.01.2010r. poniedziałek 13.01.2010r. środa 19.01.2010r. wtorek 20.01.2010r. środa 08.02.2010r. poniedziałek 09.02.2010r. wtorek 10.02.2010r. środa 11.02.2010r. czwartek 12.02.2010r. piątek 15.02.2010r. poniedziałek 16.02.2010r. wtorek 17.02.2010r. środa 18.02.2010r. czwartek 08.03.2010r. poniedziałek 09.03.2010r. wtorek 10.03.2010r. środa 11.03.2010r. czwartek 12.03.2010r. piątek 15.03.2010r. poniedziałek 16.03.2010r. wtorek 17.03.2010r. środa 18.03.2010r. czwartek 09.04.2010r. piątek 12.04.2010r. poniedziałek 13.04.2010r. wtorek 14.04.2010r. środa 15.04.2010r. czwartek 16.04.2010r. piątek 19.04.2010r. poniedziałek 20.04.2010r. wtorek 21.04.2010r. środa 11.05.2010r. wtorek 12.05.2010r. środa 13.05.2010r. czwartek 14.05.2010r. piątek 17.05.2010r. poniedziałek 18.05.2010r. wtorek 19.05.2010r. środa 20.05.2010r. czwartek 21.05.2010r. piątek 10.06.2010r. czwartek 11.06.2010r. piątek 14.06.2010r. poniedziałek 15.06.2010r. wtorek 16.06.2010r. środa 17.06.2010r. czwartek 18.06.2010r. piątek 22.06.2010r. wtorek 23.06.2010r. środa 08.07.2010r. czwartek 09.07.2010r. piątek 12.07.2010r. poniedziałek 13.07.2010r. wtorek 14.07.2010r. środa 15.07.2010r. czwartek 16.07.2010r. piątek 20.07.2010r. wtorek 21.07.2010r. środa 09.08.2010r. poniedziałek 10.08.2010r. wtorek 11.08.2010r. środa 12.08.2010r. czwartek 13.08.2010r. piątek 16.08.2010r. poniedziałek 17.08.2010r. wtorek 18.08.2010r. środa 19.08.2010r. czwartek 08.09.2010r. środa 09.09.2010r. czwartek 10.09.2010r. piątek 13.09.2010r. poniedziałek 14.09.2010r. wtorek 15.09.2010r. środa 16.09.2010r. czwartek 17.09.2010r. piątek 21.09.2010r. wtorek 08.10.2010r. piątek 11.10.2010r. poniedziałek 12.10.2010r. wtorek 13.10.2010r. środa 14.10.2010r. czwartek 15.10.2010r. piątek 18.10.2010r. poniedziałek 19.10.2010r. wtorek 20.10.2010r. środa 09.11.2010r. wtorek 10.11.2010r. środa 15.11.2010r. poniedziałek 16.11.2010r. wtorek 17.11.2010r. środa 18.11.2010r. czwartek 19.11.2010r. piątek 23.11.2010r. wtorek 24.11.2010r. środa 08.12.2010r. środa 09.12.2010r. czwartek 10.12.2010r. piątek 13.12.2010r. poniedziałek 14.12.2010r. wtorek 15.12.2010r. środa 16.12.2010r. czwartek 17.12.2010r. piątek 21.12.2010r. wtorek ... więcej...