Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m. Krępa

OŚ.7624/DŚ-3/2008                                                        Lipowiec Kościelny, dn. 08.04.2008 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 kwietnia 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika w m. Krępa, Nr działki 149.

Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz.           8:00-15:00.

Wójt Gminy

Lipowiec Kościelny

 

 

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Wójt Gminy Lipowiec Kościelny
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
3. Sołtys wsi Krępa.
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
    Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a