Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie w sprawie przebudowy chodnika w m Lipowiec K

OŚ.7624/DŚ-2/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 06.03.2008 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 marca 2008 roku zamieszczono informację o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: Przebudowie chodnika przy drodze powiatowej Nr P2301W w m. Lipowiec Kościelny, Nr działek 38, 61. Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz. 8:00-15:00. Otrzymują: 1. Wnioskodawca: Wójt Gminy Lipowiec Kościelny 2. Właściciele nieruchomości wg wykazu: -Gmina Lipowiec Kościelny; -Powiat Mławski; -Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie; -Bank Spółdzielczy w Żurominie Oddział w Lipowcu; -Dariusz i Anna Grabowscy; -Jan i Henryka Klimowscy; -Paweł i Anna Banaś; -Anna Stryjewska; -Katarzyna Stryjewska; -Edward i Alina Groccy; -Krzysztof Bierdnik; -Agnieszka Majeran; -Eugeniusz i Leokadia Meredyk; -Anna Żabińska; -Zenobia Wesołowska; -Edward Pajewski; -Dariusz i Marzena Kozłowscy; -Juliusz i Bogumiła Kaczorek; -Gminna Spółdzielnia „SCH” w Iłowie; -Henryka Wysocka; -Andrzej i Mirosława Karpińscy. 3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym. 4. Sołtys wsi Lipowiec Kościelny. 5. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl 6. a/a