Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Dopłata do utylizacji zwierząt.

Rodzaj zwierzęcia.
Kwota płacona przez rolnika "ryczałtowego" / zł/.
Kwota płacona przez rolnika "vatowca" / zł /.

Bydło powyżej 24 miesiąca
bezpłatnie
18,78

Bydło 12 - 24 miesiąca
43,34
59,28

Bydło poniżej 12 miesiąca
12,84
22,8

Konie powyżej 12 miesiąca
43,34
59,28

Konie poniżej 12 miesiąca
12,84
22,8

Owce, kozy powyżej 12 miesiąca
bezpłatnie
10,8

Owce, kozy poniżej 12 miesiąca
12,84
22,8

Świnie powyżej 110 kg
12,84
22,01

Świnie 50 – 100 kg
7,06
12,11