Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji środowiskowej

OŚ. 7624/Dś-11/2007 Lipowiec Kościelny, dn. 23.10.2007 r.

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że dn. 23.10.2007 r. zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi nr 015 Józefowo do granic gminy Iłowo w kierunku Wierzbowa”.
Inwestorem inwestycji była Gmina Lipowiec Kościelny.

Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz 8:00-15:00.
Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Urząd Gminy Lipowiec Kościelny
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
3. Sołtys wsi Józefowo.
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a