Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300

W dniu 05.02.2008 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000 euro na „Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”, w którym udział wzięły:

1. Skład Budowlany Eko-Hurt, Michał Dobrzeniecki, ul. Sienkiewicza 4B, 13-100 Nidzica za cenę:

Cena netto: 162995,28 zł

2. Przedsiębiorstwo MIK, Roboty Ziemne i Drogowe, Jan Milewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż za cenę:

Cena netto: 193029,00 zł

3. Delta-Prid Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów za cenę:

Cena netto: 146710,52 zł

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Usługi Brukarskie S.C., ul. Warszawska 5, Borkowo Kościelne, 09-200 Sierpc za cenę:

Cena netto: 147366,00 zł

5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława za cenę:

Cena netto: 149396,00 zł

6. Zakład Produkcyjno-Inżynieryjno-Budowlany, Hanna Maria Wasiłowska, 06-545 Lipowiec Kościelny 43A za cenę:

Cena netto: 176922,00 złWybrano ofertę nr 3, która spełnia wymogi określone w SIWZ i była najkorzystniejsza cenowo.