Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Wydanie decyzji środowiskowej

OŚ.7624/DŚ/15/2007/2008 Lipowiec Kościelny, dn. 25.02.2008 r.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2008 roku zamieszczono informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory na 60 DJP wraz z częścią socjalną i magazynową oraz płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę na działkach o nr ew.: 498 i 499 obrębu Lipowiec Kościelny”.
Wnioski lub uwagi w powyższej sprawie można składać na piśmie w terminie 21 dni w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym (Referat Ochrony Środowiska) w godz. 8:00-15:00.
Otrzymują:

1. Wnioskodawca: Arkadiusz Grocki
2. Właściciele nieruchomości wg wykazu:
- Gmina Lipowiec Kościelny
- Juliusz i Bogumiła Kaczorek
- Jacek Grącki
- Anna Tucholska
- Ryszard i Grażyna Mnitowscy
3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym.
4. Strona internetowa Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny
Adres: www.lipowiec-koscielny.bazagmin.pl
5. a/a