Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji pn. "Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym informuje, iż w dniu 26.02.2008 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Gminy w Lipowcu Kościelnym a Delta-Prid Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 9, 06-400 Ciechanów na wykonanie inwestycji pn. „Remont chodnika przy drodze w m. Łomia, Nr działki 97, Etap II, km 0+500 ÷ 1+300”.

Wartość inwestycji brutto: 178.986,83 zł