Bazagmin.pl
 

Lipowiec Kościelny

Komunikaty - archiwum

ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. z 2004 r., Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.)

 

Wójt

Gminy Lipowiec Kościelny

 

i n f o r m u j e , że

 

w dniach od 04 marca 2008 r. do 25 marca 2008 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym

zostanie wywieszony wykaz nr G.72241/3/2008

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

i bezprzetargowej.

 

Wykaz obejmuje działki numer:

1)  27 o pow. 1,8300 ha, położoną w  Parcelach Łomskich - przetarg

2)  147/2 o pow. 0,0794 ha, położoną w Lipowcu Kościelnym - bezprzetargowo

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać    w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pokój nr 11 lub tel. (023) 655 50 28 do 29 wew. 49

 

                                                                           W Ó J T  

                                                                 mgr Michał Danielewicz