Bazagmin.pl
 

Powiat lipnowski

Wiadomosci z gmin

Lista gmin

Gminy miejskie: Lipno
Gminy miejsko-wiejskie: Dobrzyń nad Wisłą, Skępe
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
2010-08-20 | Urząd Gminy Bobrowniki
Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu
2010-08-18 | Urząd Gminy Chrostkowo
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
2010-08-13 | Urząd Gminy Bobrowniki
Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby
2010-08-11 | Urząd Gminy Chrostkowo
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej
2010-07-29 | Urząd Gminy Bobrowniki
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2010-07-23 | Urząd Gminy Chrostkowo
Dostawy węgla i miału węglowego na potrzeby
2010-07-15 | Urząd Gminy Chrostkowo
Ogłoszenie o zamówieniu Remont drogi dojazdowej
2010-07-14 | Urząd Gminy Bobrowniki
Ogłoszenie o zamówieniu Odbudowa i rozbudowa
2010-07-12 | Urząd Gminy Bobrowniki
Wyjaśnienie do przetargu Termomodernizacja
2010-07-08 | Urząd Gminy Bobrowniki

Najpopularniejsze Gminy