Bazagmin.pl

Lewin Brzeski

Informacje o gminie

NAZWA:
Lewin Brzeski
ADRES:
Rynek 1
KOD:
49-340
KONTAKT:
(4877) 424 66 00
(4877) 424 66 38
NIP:
747-05-01-909
BUDŻET:
16 392 466,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
8 %
OBSZAR:
159 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
13 689 mieszkańców
BURMISTRZ:
Anna TWARDOWSKA
/077/ 424 66 00
ZASTęPCA BURMISTRZA:
Leszek Pakuła
/077/ 424 66 00
SEKRETARZ GMINY:
Barbara Chyża
/077/ 424 66 27
SKARBNIK GMINY:
Urszula Smolińska
/077/ 424 66 23

Nasze Menu