Bazagmin.pl

Historia

Historia Łap

 

 

Nazwa Łapy jest pochodzenia bałtyjskiego i pierwotnie oznaczała szałas myśliwski. Legenda wiąże powstanie miasta Łapy ze szlachcicem Łappą herbu Lubicz, który osiadł tutaj w czasie kolonizacji mazowieckiej w XV wieku.

 

 

Pierwsze wzmianki historyczne o tych terenach pochodzą z początku XIII w. Wiadomo, że w roku 1375 Płonka Kościelna była samodzielną parafią. Początkowo Łapy stanowiły zaścianek szlachecki, gdzie szlachta od zawsze kultywowała tradycje patriotyczne. W czasie powstania styczniowego (22.01.1863 do wiosny 1864 roku) wiele działań partyzanckich objęło także i te tereny. Wkrótce w wyniku rozrostu wioski powstały osady zlokalizowane na zachodnim i wschodnim brzegu rzeki Narew ( w późniejszych wiekach handlowego szlaku wodnego z miejscowości Suraż do Gdańska- XVI- XVII w. i po II wojnie światowej z Puszczy Białowieskiej do Tykocina) i po wschodniej stronie traktu Suraż - Płonka.

 

W wyniku powiększania się rodu powstało szereg zaścianków, takich osad jak: Rechy, Brusięta, Barwiki, Korczaki, Pluśniaki, Wągle, Wity, Zięcie, Kosmyki, Łazie, Stryjce, Wojtysze. Niektóre z tych nazw zaniknęły, a pojawiły się nowe, takie jak: Gożdziki, Dębowizna, Bociany, Leśniki. Po III rozbiorze Polski (1795 r.) Łapy znalazły się pod zaborem pruskim, a w 1807 r. po układzie w Tylży ziemie te znajdowały się w Księstwie Warszawskim, następnie w 1815 r. w Królestwie Polskim. Ważnym wydarzeniem dla dalszej historii Łap był rok 1812, kiedy to dwukrotnie przemaszerowały tędy wojska napoleońskie. W latach dwudziestych XIX w. zaścianki liczyły ponad 1000 mieszkańców i 180 domów. W 1825 r. przez połączenie sześciu zaścianków ( Łapy- Barwiki, Łapy- Leśniki, Łapy- Zięciuki, Łapy- Wity, Łapy- Gożdziki, Łapy- Bociany) powstały Łapy, które miały charakter osady rolniczej.

 

Łapy swój rozwój zawdzięczają oddaniu 15 XII 1862 r. linii kolei warszawsko - petersburskiej ze stacją kolejową w Łapach oraz wybudowaniu przez Francuzów w 1870 r. zakładów naprawy wagonów, co spowodowało napływ rzemieślników i robotników z okolicznych wiosek. Zakłady naprawy wagonów istnieją w Łapach do dziś pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Inwestycje te miały decydujący wpływ na urbanizację Łap, którym 07 stycznia 1925 roku zostały nadane prawa miejskie. W przededniu II wojny światowej miasto liczyło 8000 mieszkańców. W trakcie działań wojennych miejscowość została zniszczona w 80%.

 

Dziś Łapy są miejscowością gminną wiejsko- miejską o profilu przemysłowo- rolniczym. Oprócz funkcji ośrodka administracyjnego Łapy pełnią również rolę ośrodka oświatowego i medycznego także dla sąsiednich gmin.