Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Krupski Młyn
ADRES:
ul. Krasickiego 9
KOD:
42-693
KONTAKT:
(+48 32) 28 57 016
(+48 32) 28 57 077
BUDŻET:
0,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
0 %
OBSZAR:
40 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
3 454 mieszkańców
WóJT:
JAN MUROWSKI

Nasze Menu