Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Oferty Inwestycyjne - archiwum zobacz aktualne

Wykonanie plantowania ziemi wraz z niwelacją terenu części działki gminnej nr 2594/20, położonej w Koszęcinie przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Cegielnianej.

Oferty Inwestycyjne | 2008-12-12 | Publikujący: BIP - Koszęcin

Wykonanie plantowania ziemi wraz z niwelacją terenu części działki gminnej nr 2594/20, położonej w Koszęcinie przy skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Cegielnianej. Przybliżony obszar do wyrównania to ok. 1,8 ha W celu zbilansowania robót ziemnych do wykonania, konieczne jest przeprowadzenie wizji terenowej przez Oferenta. Oferty na kompletne wykonanie plantowania przedmiotowego terenu, przedstawiające cenę ryczałtową utto prosimy składać w zamkniętych kopertach pod adresem: Urząd Gminy w Koszęcinie ul. Powstańców Śl. 10 42-286 Koszęcin Pokój 6a,... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2008-04-11 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 07.04.2008 r. R GK.GG. 7145-9/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej na terenie dawnej bazy produkcyjno usługowej SKR, obejmującą działkę oznaczoną geodezyjnie jako 604/153 na mapie 8, o ęb Nr 0007, Sieraków Śląski. o pow. 551 m². Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW 43658, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2008-03-28 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 19.03.2008 r. R GK.GG. 7145-6/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży z nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna, oznaczonej geodezyjnie jako działka 810/120 na karcie mapy 2 o ęb Sieraków o pow. 0,0362 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr 1251, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, lokale użytkowe oznaczone jako 1 i 2, obecnie stanowiące: Aptekę (lok. nr 1) o pow. użytkowej 69,27 m², znajdującą się na parterze i I – piętrze, składającą... więcej...

Oferta inwestycyjna zagospodarowania terenu pod przemysł, usługi rzemiosła, usługi nieprodukcyjne oraz zabudowę mieszkaniową

Oferty Inwestycyjne | 2008-02-14 | Publikujący: BIP - Ciasna

OFERTA DLA INWESTORÓW MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD PRZEMYSŁ, USŁUGI RZEMIOSŁA, USŁUGI NIEPRODUKCYJNE oraz ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ. LOKALIZACJA TERENU: Miejscowość Ciasna, gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie. Bezpośrednie sąsiedztwo trasy krajowej nr 11 Katowice – Poznań. Odległość od Katowic-siedziby województwa ok. 70 km, od Lublińca ok. 10 km. Powierzchnia do zagospodarowania: ok. 18 ha. Części składowe: teren przeznaczony pod przemysł i usługi rzemiosła – pow. ok. 10 ha, teren przeznaczony pod usługi nieprodukcyjne... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2008-02-01 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 23.01.2008 r. R GK.GG. 7145-5/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia 90, stanowiącą własność gminy Ciasna, oznaczoną geodezyjnie jako działka 1005/101 o pow. 0,0535 ha, zapisana w KW 8554 i działka 431/101 o pow. 0,0742 ha, zapisana w KW 10843 na mapie 4 Ciasna, o ębu Ciasna. Nieruchomość jest zabudowana dwukondygnacyjnym, wolnostojącym, podpiwniczonym... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2008-01-11 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 07.12.2007 r. R GK.GG. 72243-34/07 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 34 m2, przez 2 dni robocze w tygodniu w godzinach pracy Urzędu Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, znajdujący się w podpiwniczeniu budynku, umiejscowionego na nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem, położonej w Ciasnej przy ul. Nowej 1a. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest geodezyjnie jako działka 930/3 o powierzchni 3,0333 ha, karta... więcej...

Strefa Przemysłowa

Oferty Inwestycyjne | 2008-01-09 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany

Gmina Świerklany zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych do inwestowania w Strefie Przemysłowej. Teren strefy przeznaczony pod przemysł nieuciążliwy zlokalizowany jest w centralnej części gminy, przy ulicy Przemysłowej który zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy oznaczony jest symbolami: C82P, UR, U1, KS (tereny przemysłu, usług rzemiosła, usług innych, stacji paliw). Na tym terenie mogą być realizowane przedsięwzięcia gospodarcze z zakresu drobnego przemysłu, rzemiosła produkcyjnego i usługowego lub inne, zgodnie z bieżącymi potrzebami gminy. Istnieje... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-12-10 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 07.12.2007r. R.GK.GG. 72243-30/07 W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego część budynku komunalnego, położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej 32. W skład nieruchomości wchodzi garaż o pow. 32,80 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,40 m². Nieruchomość znajduje się na działce nr 455/164 o pow. 0.0649 ha na mapie 6 Sieraków Śląski. Posiada księgę wieczystą nr 34591 prowadzoną przez... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-11-29 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 08.10.2007r. R GK.GG. 72243-29/07 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, o pow. 1.1206 ha znajdującą się w Wędzinie przy ul. Szkolnej. Nieruchomość jest oznaczona geodezyjniejako działka 248/122 na mapie 4 Wędzina. Posiada księgę wieczystą nr 34066 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wędzina w Gminie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Ciasnej przy ul. Nowy Dwór

Oferty Inwestycyjne | 2007-11-09 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 29.10.2007 r. R GK.GG. 72241-6/07 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości obejmujące drogi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone w Ciasnej przy ulicy Nowy Dwór, oznaczone geodezyjnie jako działki 29 i 35 na mapie 9 Molna o pow. 0.0559 ha, zapisaną w KW Nr CZ1L/00049186/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje jeżeli spełniają jeden z następujących warunków: przysługuje im... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-10-24 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 08.10.2007r. R GK.GG. 72243-30/07 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego część budynku komunalnego położonego w Sierakowie Śląskim przy ul. Lublinieckiej 32. W skład nieruchomości wchodzi garaż o pow. 32,80 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 10,40 m2. Nieruchomość znajduje się na działce nr 455/164 o pow. 0.0649 ha na mapie 6 Sieraków Śląski. Posiada księgę wieczystą nr 34591 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Nieruchomość... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-10-24 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 08.10.2007r. R GK.GG. 72243-31/07 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do wydzierżawienia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działkę zabudowaną budynkiem pawilonu handlowego z przybudowanym wejściem do baru „Szarotka" o pow. użytkowej lokalu 171,13 m2. Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 246/3 na mapie 3 Ciasna o pow. 0.0646 ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr 38943 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-09-21 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 21.09.2007 r. R GK.GG. 72241-7/07 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość obejmującą niezabudowaną działkę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej, oznaczoną geodezyjniejako działka 1026/4 na mapie 4 Ciasna o pow. 5,3955 ha, zapisaną w KW Nr CZ1L/00033992/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje jeżeli spełniają jeden z następujących... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-09-21 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 21.09.2007 r. R.GK.GG. 72241-3/07 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość obejmującą niezabudowaną działkę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 1027/4 na mapie 4 Ciasna o pow. 4,3032 ha, zapisaną w KW Nr CZ1L/00033992/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje jeżeli spełniają jeden z następujących... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Oferty Inwestycyjne | 2007-07-24 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 16.07.2007 r. R. GK.GG. 7145-5/07 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość stanowiącą własność gminy Ciasna obejmującą działkę zabudowaną: Budynkiem szkoły z 1961 r., o konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, zaprojektowanym jako szkoła i przedszkole. Budynek z salą gimnastyczną i przestronnym dużym holem pełniącym również funkcję stołówki. Powierzchnia użytkowa budynku... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Ciasna, ul. Lubliniecka 20

Oferty Inwestycyjne | 2007-06-04 | Publikujący: BIP - Ciasna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Ciasna, obejmującą działkę zabudowaną pawilonem handlowym z przybudowanym wejściem do baru „Szarotka" w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 20, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 246/3 na mapie 3 Ciasna o pow. 0.0646 ha. Nieruchomość posiada księgę wieczystą nr KW-38943 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Oferty Inwestycyjne | 2006-09-11 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 4.09.2006 r. R GK.GG.72243-1/05/06 WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Pani Gizeli Lesik żarn. Wędzina ul. Lompy 26 część nieruchomości znajdującej się w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 20, stanowiącą lokal użytkowy o pow. 200m2 . Nieruchomość, na której znajduje się budynek w którym mieści się lokal jest oznaczona geodezyjnie jako działka 247/3 na karcie mapy 3 Ciasna o pow. 0.1412 ha. Posiada księgę wieczystą nr 32762 prowadzoną przez Sąd... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Oferty Inwestycyjne | 2006-09-11 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 11.09.2006r. R GK.GG. 72243-20/06 WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość gruntową, o pow. 19.0933 ha znajdującą się w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej. Nieruchomość jest oznaczona geodezyjnie jako działki 920/4, 917/4, 1020/4,1021/4 na mapie 4 Ciasna. Posiada księgę wieczystą nr 33992 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. W planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ciasna, gminy Ciasna zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Ciasnej nr 96/XIV/99 z dnia 21.10.1999 r. grunt przeznaczony... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Ciasna ul. Lublinicka 20

Oferty Inwestycyjne | 2006-05-22 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 25.04.2006 r. R GK.GG. 7145-1/06 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem baru w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Lublinieckiej 20, oznaczoną geodezyjnie jako działka 247/3 na mapie 3 Ciasna o pow. 0.1412 ha, zapisaną w KW-32762 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje jeżeli spełniają jeden z następujących warunków: przysługuje im roszczenie... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego - Sieraków Śląski

Oferty Inwestycyjne | 2006-05-08 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 25.04.2006 r. R GK.GG. 7145-2/06 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość obejmującą działkę zabudowaną piętrowym budynkiem mieszkalno usługowym z przybudowanym budynkiem garażowym , budynkiem masarni z przybudowanym od strony północnej budynkiem garażowe - gospodarczym, budynkiem zaplecza produkcji, budynkiem magazynu żywca w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Oleskiej 3, oznaczoną geodezyjnie jako działki... więcej...

Oferta zagospodarowania pawilonu handlowego

Oferty Inwestycyjne | 2006-02-10 | Publikujący: BIP - Ciasna

Ciasna, dnia 2.02.2006 r. R GK.GG. 72243-2/06 OFERTA Wójt Gminy Ciasna zaprasza inwestorów do składania ofert zagospodarowania pawilonu handlowego o powierzchni 155 m 2 w miejscowości Ciasna przy ul. Lublinieckiej 20. Pawilon jest położony przy trasie D K 11 Katowice-Poznań, w gminie Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie. W miejscowym planie jest to teren zabudowy usługowej, położony w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Forma udostępnienia terenu przez gminę: Dzierżawa Bliższych informacji udziela Urząd Gminy Ciasna, 42-793 Ciasna, ul. Nowa 1 a,... więcej...

ATRAKCYJNY BUDYNEK DO SPRZEDAŻY

Oferty Inwestycyjne | 2006-01-17 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Atrakcyjny budynek do sprzedaży położony w Kochcicach przy ul. XX-lecia PRL 55. Szczegółowe dane sprzedawanych nieruchomości: • działka nr 2318/98 o pow. 1370 m2, • działka zabudowana jest budynkiem w do ym stanie technicznym po byłej szkole podstawowej, • KW 39 429 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublińcu, • karta mapy 5 ark. 2 Kochcice, • bardzo atrakcyjne położenie działki w centrum Kochcic, • budynek byłej szkoły objęty jest ochroną konserwatorską, • teren uz ojony jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną... więcej...

Herbarz gminny