Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi - archiwum zobacz aktualne

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.07.2010 r. o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu. Cena wywoławcza 7,00 zł. za 1 m² powierzchni.... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 60,70 m² składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch sypialni oraz łazienki. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2010 r. o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu. Cena wywoławcza 7,00 zł.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetargi | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 2010-06-25 GIR/3054/K/1/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 141.959,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Kochanowice” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice http://www.kochanowice.pl/ e-mail: gmina@kochanowice.pl">... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Przetargi | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. 1. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni. 2. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 60,70 m² składa się z: przedpokoju, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch sypialni oraz łazienki. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/03/10 Kochanowice, dnia 11.06.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: GIR-341/03/10, pn.: „Wykonywanie prac polegających na organizacji biura i przygotowywaniu dokumentów związanych z procedurami prowadzonymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Kochanowice” I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice

Przetargi | 2010-06-01 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy IT 03/06/2010 Kochanowice, dnia 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu wgminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania wgminie Kochanowice Działając na podstawie art. 39 i art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29stycznia2004r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778) Gmina Kochanowice zawiadamia owszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice Strona:... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy IT 02/04/2010 Kochanowice, dnia 19.05.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: IT 02/04/2010, pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu wgminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania wgminie Kochanowice” I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2009r. Nr223, poz. 1778) Zamawiający informuje, że wprowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia... więcej...

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 18.05.2010 r. Numer sprawy: IT 02/04/2010 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Niniejszym zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nrIT 02/04/2010 na zadanie pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu wgminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania wgminie Kochanowice” – Zadanie 2 (Dostawa systemu operacyjnego Windows, licencja OEM na Microsoft Windows 7Professional PL uprawniająca do używania Microsoft Windows XP Professional PL lub równoważny –... więcej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

Przetargi | 2010-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubockie przy ul. Szkolnej § budynek w stylu dworku szlacheckiego, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, technologia wykonania tradycyjna, rok budowy 1959, § budynek w trakcie eksploatacji (do 2007 roku szkoła filialna szkoły podstawowej w Kochanowicach) regularnie remontowany i utrzymywany zgodnie z przeznaczeniem, § w końcu lat 90 XX... więcej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na dzierżawę

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w Urzędzie Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na dzierżawę: części działki zabudowanej o pow. ok. 7000 m2 położonej w Kochcicach · działka oznaczona geodezyjnie nr 6/49, k.m. PGR Kochcice, · działka nabyta do Agencji Nieruchomości rolnych aktem notarialnym Repertorium A numer 15797/2009 z 17.12.2009 r., · położenie działki w Kochcicach przy ul. Ogrodowej, · zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania w gminie Kochanowice

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 16.04.2010 Numer sprawy IT 02/04/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania : Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu wgminach ziemi lublinieckiej – dostawa oprogramowania wgminie Kochanowice Działając na podstawie art. 39 i art. 43 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29stycznia2004r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1778) Gmina Kochanowice zawiadamia owszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice Strona:... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Woźniki

Przetargi | 2010-03-26 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Woźnik ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Miasta Woźniki oznaczonej : 1/ o ęb Kamienica , k. m. 9 B.L. działka nr 193/52 o powierzchni 0.0839 ha zapisana w KW CZ1L /00036942/7 SR w Lublińcu – działka w kształcie prostokąta niezabudowana, krótszym bokiem przylegająca do nieutwardzonej drogi gminnej, teren działki płaski, ak uz ojenia. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka jest położona w kompleksie oznaczonym: UTL – tereny pod budownictwo... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki

Przetargi | 2010-01-15 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Woźnik ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Miasta Woźniki oznaczonych : 1/ o ęb Kamienica , k.m. 9 B.L. działka nr 193/52 o powierzchni 0.0839 ha zapisana w KW CZ1L /00036942/7 SR w Lublińcu – działka w kształcie prostokąta niezabudowana, krótszym bokiem przylegająca do nieutwardzonej drogi gminnej , teren działki płaski, ak uz ojenia. 2/ o ęb Kamienica , k. m. 9 B. L. działka nr 194/52 o powierzchni 0.0851 ha zapisana w KW CZ1L /00036942/7 SR w Lublińcu –... więcej...

BURMISTRZ WOŹNIK odwołuje przetarg publiczny ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Koziegłowska 2 w Woźnikach z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową

Przetargi | 2009-11-24 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK odwołuje przetarg publiczny ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Koziegłowska 2 w Woźnikach z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową. Przetarg ogłoszony dnia 06.11.2009 r. ... więcej...

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Woźniki

Przetargi | 2009-11-06 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - dostawa elektronicznego obiegu dokumentów w gminie Woźniki Wspólny Słownik Zamówień: 48311000-1 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2009-12-15 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Koziegłowska 2 w Woźnikach z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową.

Przetargi | 2009-11-06 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Koziegłowska 2 w Woźnikach z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową. Lokal składa się z trzech pomieszczeń o łącznej powierzchni: 86,30 m², usytuowany na parterze budynku, wyposażony w instalację elektryczną, instalację wodociągową, system alarmowy, okna metalowe, drewniane okratowane, drzwi wejściowe metalowe. Do lokalu przynależy wyposażenie w centralne ogrzewanie, niebędące własnością wynajmującego, które podlega... więcej...

Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice”

Przetargi | 2009-10-30 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 2009-10-29 GIR/3054/K/2/09 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury związanej zrozwojem funkcji turystycznych i sportowych poprzez budowę boisk sportowych wmiejscowościach Kochanowice i Kochcice” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice http://www.kochanowice.pl/ e-mail: gmina@kochanowice.pl">... więcej...

Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. XX-lecia PRL w Kochciach w gminie Kochanowice

Przetargi | 2009-10-27 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/13/09 Kochanowice, dnia 26.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Odbudowa kanalizacji deszczowej na ul. XX-lecia PRL w Kochciach w gminie Kochanowice ” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice Strona www.kochanowice.pl E-mail gmina@kochanowice.pl Godziny... więcej...

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kamienicy w celu podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych w Gminie Woźniki

Przetargi | 2009-10-21 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Kamienicy w celu podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych w Gminie Woźniki Wspólny Słownik Zamówień: 45215100-8, 45330000-9, 45310000-3 Termin wykonania zamówienia : 5 miesięcy od daty udzielenia zamówienia Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna... więcej...

Przebudowa ulicy Ułanów w Woźnikach

Przetargi | 2009-09-30 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Przebudowa ulicy Ułanów w Woźnikach Wspólny Słownik Zamówień: 45233252-0 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-05-31 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki">... więcej...

Wykonie robót wykończeniowych w budynku LKS Warta Kamieńskie Młyny

Przetargi | 2009-09-22 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Wykonie robót wykończeniowych w budynku LKS Warta Kamieńskie Młyny Wspólny Słownik Zamówień: 45400000-1 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-10-30 Termin związania ofertą: 30 dni Wadium: 8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 zł) Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki Pracownikami... więcej...

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki.

Przetargi | 2009-09-10 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Woźniki. Wspólny Słownik Zamówień: 90212000-6 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-03-31 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki">... więcej...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 2009-08-21 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej : - o ęb Woźniki , k .m .1 - 1 Woźniki Dwór , działka nr 327/36 o powierzchni 0.1469 ha zapisanej w KW CZ1L/00034178/6 SR w Lublińcu. Położenie w strefie śródmiejskiej miasta Woźniki , komunikacyjnie bardzo do ej . Nieruchomość gruntowa niezabudowana , teren działki płaski . Przez teren działki przebiegają sieci : wodociągowa , kanalizacyjna i elektryczna NN . Kształt działki niekorzystny . W sąsiedztwie drogi... więcej...

Przebudowa posadzki rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach - przebudowa fontanny

Przetargi | 2009-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Przebudowa posadzki rynku wraz z zielenią i elementami małej architektury w Woźnikach - przebudowa fontanny Wspólny Słownik Zamówień: 45262510-9 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-04-30 Termin związania ofertą: 30 dni W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki">... więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Babienicy - etap III

Przetargi | 2009-08-12 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Babienicy - etap III Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 Termin wykonania zamówienia : data zakończenia: 2010-12-30 Termin związania ofertą: 30 dni Wadium: 50 000.00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 30.00 zł utto można otrzymać wsiedzibie Zamawiającego w pokoju 23 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest także dostępna na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/wozniki">... więcej...

Herbarz gminny