Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi zobacz archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/5/3/2010 Herby, dnia 2010-08-24 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa węgla do kotłowni... więcej...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/04/10 Kochanowice, dnia 20.08.2010 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr GIR-341/04/10, pn.: „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2010r. Nr113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty dot:„ Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011”

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków , dnia 20.08.2010r. ZP-13/2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wy ano do realizacji zamówienia oferty złożone przez Wykonawców: · CZĘŚĆ Nr 1 : Przewóz... więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 2010-08-18 GIR/3054/K/2/10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rewitalizacja drogi gminnej nr 66, 60, 57S łączącej drogi powiatowe nr 2381S z 2314S wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2318S w Kochcicach, Gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice http://www.kochanowice.pl/ e-mail: gmina@kochanowice.pl">... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/6/4/2010 Herby, dnia 2010-08-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.08.2010 r. o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu. Cena wywoławcza 7,00 zł. za 1 m² powierzchni.... więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/3/2010 Herby, dnia 2010-08-10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010 Gmina Herby wyjaśnia, że cena oleju podczas całego trwania umowy będzie stała zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.... więcej...

Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Rozbudowa i prace związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum i Informacji w Kochanowicach”

Przetargi | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 09.08.2010r. Nr GIR-341/04/10 Dotyczy: SIWZ do przetargu „Rozbudowa i prace związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum i Informacji w Kochanowicach” W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniżej odpowiedzi: 1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej? Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Prosimy o podanie wymiarów am garażowych? Odpowiedź: Wymiary zostały określone w zamieszczonej... więcej...

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/2/2010 Herby, dnia 2010-08-05 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010 W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego,... więcej...

Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Pawonków

Pawonków: Przewóz uczniów do szkół w Gminie Pawonków w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 241456 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pawonków , ul. Zawadzkiego 7, 42-772 Pawonków, woj. śląskie, tel. 0-34 3534100, faks 0-34 3534105. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pawonkow.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 2010-08-06 GIR/3054/K/1/10 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego na zadania pn. „Rewitalizacja drogi gminnej nr 66, 60, 57S łączącej drogi powiatowe nr 2381S z 2314S wraz z modernizacją skrzyżowań oraz budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2318S w Kochcicach, Gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki” 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności 5 42-713 Kochanowice http://www.kochanowice.pl/ e-mail: gmina@kochanowice.pl">... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych położonych w Kochcicach przy ul. Kochanowickiej 1. nr 931/9 o pow. 0,3561 ha, 2. nr 932/9 o pow. 0,3186 ha, 3. nr 933/9 o pow. 0,2815 ha, 4. nr 934/9 o pow. 0,2433 ha, Działki opisane są w księdze wieczystej nr 44 614 Sądu Rejonowego w Lublińcu, k.m. 1 Jawornica, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/303/09 Rady Gminy Kochanowice z dnia 10.12.2009... więcej...

Remont ul. Polnej w Bruśku, gmina Koszęcin

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Koszęcin

zgodnie z załącznikami... więcej...

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

BURMISTRZ WOŹNIK zaprasza do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości będących własnością Gminy Woźniki oznaczonych: 1.Działka nr 569/232 k.m.2, o ęb Woźniki o powierzchni 0.0955 ha położona w Woźnikachprzy ul. Sadowej - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25 000 zł, wysokość wadium: 3000 zł, nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, ak uz ojenia, duża odległość od sieci eNN i wodociągowej, droganieutwardzona. 2.Działka nr 570/232 k.m.2 o ęb Woźniki o powierzchni 0.0926 ha położona... więcej...

Ogłoszenie o przetragu nieograniczonym

Przetargi | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Numer sprawy GIR-341/04/10 Kochanowice, dnia 02.08.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: „Rozbudowa i prace remontowe związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U.z2010r. Nr113, poz. 759) Gmina Kochanowice zawiadamia o wszczęciu postępowania oudzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kochanowice ul. Wolności nr 5 42-713 Kochanowice E-mail: gmina@kochanowice.pl Godziny urzędowania: 800 do 1500 II.... więcej...

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/6/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2. Szczegółowy... więcej...

Przetarg nieograniczony na Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/5/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych,... więcej...

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż:

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

WÓJT GMINY KOCHANOWICE zaprasza do przetargu ustnego nieograniczonego, który odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Kochanowice ul. Wolności 5 na sprzedaż: Działek niezabudowanych w Kochcicach 1. nr 38/9 o pow. 855 m2 2. nr 3810 o pow. 855 m2 3. nr 38/11 o pow. 855 m2 4. nr 38/12 o pow. 854 m2 5. nr 38/13 o pow. 855 m2 6. nr 38/14 o pow. 854 m2 Nieruchomości mają kształt prostokąta, położone przy projektowanej drodze gminnej, za budynkiem nowej szkoły, w rejonie nowoprojektowanego terenu zabudowy jednorodzinnej, opisane w KW CZ1L/00040978/9 Sądu Rejonowego w Lublińcu,... więcej...

Herbarz gminny