Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Komunikaty zobacz archiwum

Informacja o zasadach postępowania przy planowaniu i wykonywaniu prac związanych z termomodernizacją budynków

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną zgodnie z art. 52 ust. l pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowionym zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W świetle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody jako siedlisko roślin, zwierząt lub grzybów przyjmuje się obszar występowania roślin, zwierząt lub grzybów w ciągu całego życia lub dowolnego... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Woźnik z dnia 10 sierpnia 2010r.

Komunikaty | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Woźnik z dnia 10 sierpnia 2010r. Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199 , poz.1227 ze zmianami) , w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Woźnik informuje ,że postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010r. znak GR 7624/6/9/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Świerklany

... więcej...

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach.

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

Burmistrz Woźnik ogłasza przetarg publiczny ustny (licytacja stawki czynszu) na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Karola Miarki 54 w Woźnikach. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 36,83 m² składa się z: pokoju dziennego, przedpokoju, kuchni, łazienki, korytarza i sypialni. Lokale są usytuowane na parterze budynku, wyposażone w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania. PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.08.2010 r. o godz. 12oo w sali nr 15 tut. urzędu. Cena wywoławcza 7,00 zł. za 1 m² powierzchni.... więcej...

OBWIESZCZENIE Burmistrza Woźnik z dnia 4 sierpnia 2010r.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Woźnik z dnia 4 sierpnia 2010r. Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U Nr 199 , poz.1227 ze zmianami) , w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Woźnik informuje ,że postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2010r. znak GR 7624/7/8/10 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.- 02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz zmapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 190 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki o pow. 0.3000 ha zapisana w KW nrDR-27Woźniki; 2. działka nr 198 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki o pow. 0.1900 ha zapisana w KW nrDR-27Woźniki; 3. działka nr 203 k.m. 1-2Woźniki Dwór o ęb Woźniki... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 350 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.5330 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 2. działka nr 351 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.0580 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 3. działka nr 352 k.m. 5 o ęb Woźniki o pow. 0.0440 ha zapisana w KW nrCZ1L/00052218/1; 4. działka... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następujące nieruchomości: 1. działka nr 153 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.0420 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 2. działka nr 154 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.3450 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 3. działka nr 156 k.m. 3 o ęb Woźniki o pow. 0.2030 ha zapisana w KW nr CZ1L/00051446/1; 4. działka... więcej...

OGŁOSZENIE: Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII. - 02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

O G Ł O S Z E N I E Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości mienia komunalnego przy Urzędzie Miejskim w Woźnikach zawiadamia, że zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne wraz z mapami do wglądu publicznego w tut. Urzędzie- pokój nr 8a w dniach 02.VIII.-02.IX.2010 r. na następującą nieruchomość: 1) działka nr 984/112 k.m. 1 o ęb Lubsza o pow. 0.0499 ha zapisana w KW nr CZ1L/00001923/4. W celu uzyskania niezbędnych informacji oraz składania zastrzeżeń, proszę zgłaszać się do pokoju nr 8 tut. Urzędu. Woźniki, 02.VIII.2010 r. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej... więcej...

SESJA RADY GMINY

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: BIP - Koszęcin

... więcej...

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DS. PROMOCJI GMINY

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Miejski w Woźnikach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DS. PROMOCJI GMINY Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba. Uzasadnienie: ZGŁOSZONA OFERTA NIE SPEŁNIŁA WYMAGAŃ FORMALNYCH ... więcej...

Herbarz gminny