Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Odpowiedzi na zapytania do przetargu „Rozbudowa i prace związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum i Informacji w Kochanowicach”

Przetargi | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Gminy Kochanowice

Kochanowice, dnia 09.08.2010r.

Nr GIR-341/04/10

 

 

 

 

Dotyczy: SIWZ do przetargu „Rozbudowa i prace związane z dociepleniem budynku Gminnego Centrum i Informacji w Kochanowicach”

 

 

 

W odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina Kochanowice udziela poniżej odpowiedzi:

 

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej?

Odpowiedź: W załączeniu zamieszczamy zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

 

2.  Prosimy o podanie wymiarów bram garażowych?

Odpowiedź: Wymiary zostały określone w zamieszczonej stolarce drzwiowej.

 

3. W poz.77 przedmiaru robót budowlanych jest posadzka przemysłowa w ilości 64,41m2, wg rysunku „rzutu przyziemia” posadzki przemysłowej jest 80,22m2. Prosimy o informację jaką ilość posadzki należy przyjąć?

Odpowiedź: W poz. 77 przedmiaru robót budowlanych posadzka przemysłowa jest błąd pisarski: powinno być 69.41 m2 posadzki zamiast wpisanych błędnie 64.41m2.

Pytający podaje wielkość 80.22m2 co stanowi powierzchnię posadzki istniejących garaży – nie podlegającej wymianie.

 

 

4. Prosimy o potwierdzenie grubości warstw podsypkowych pod kostkę brukową betonową gr.6cm?

Odpowiedź: Grubość warstwy podsypkowej pod kostkę betonową w sumie 10cm z przedmiaru robót (poz.110 +poz.111).

 

5. W projekcie umowy brak jednoznacznego zapisu odnośnie wynagrodzenia za przedmiot umowy, prosimy o potwierdzenie że obowiązywać będzie wynagrodzenie kosztorysowe?

Odpowiedź: Wynagrodzenie kosztorysowe.

 

 

 

   Wójt Gminy

Kochanowice

 

W załączeniu Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Załączniki

Herbarz gminny