Bazagmin.pl

Powiat Jaworzno

Przetargi

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/2/2010

 

Herby, dnia 2010-08-05

     
     

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004  r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), wyjaśniam, co następuje.

 

Pytanie nr 1

Czy dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 150C?

Odpowiedź:

Tak, rozliczanie następować będzie  za m3 w temperaturze referencyjnej 15 0C

 

Pytanie nr 2

Na jaki konkretny dzień należy podać cenę oferty na olej opałowy w stosunku do ceny producenta?

Odpowiedź:

Na dzień 04.08.2010r.

 

Pytanie nr 3

Czy dopuszczacie Państwo upust od ceny producenta czy tylko marżę?

Odpowiedź:

Tak

 

Pytanie nr 4

Jakie minimalne jednorazowe dostawy przewidujecie Państwo w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź:

8.000 l.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Herby
mgr inż. Roman Banduch

 

 

Herbarz gminny