Jaworzno - Powiat grodzki - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/jaworzno

Przetargi

Wyjaśnienia treści SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/3/2010

 

Herby, dnia 2010-08-10

 

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010

 

 

Gmina Herby wyjaśnia, że cena oleju podczas całego trwania umowy będzie stała zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Cenę oleju można podać na dzień 04.08.2010r. oraz zastosować upusty oraz marże, lecz będzie to nieistotne ponieważ cena jest stała.

 

Wójt Gminy Herby 

mgr inż. Roman Banduch