Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Komunikaty zobacz archiwum

Aktualny BIP znajduje się pod adresem www.bip.brzyska.pl

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

Aktualny BIP znajduje się pod adresem http://www.bip. zyska.pl... więcej...

Aktualny BIP znajduje się pod adresem www.bip.brzyska.pl

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Brzyska

Aktualny BIP znajduje się pod adresem http://www.bip. zyska.pl... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej.

Komunikaty | 2010-07-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

Załączniki wzorów w formacie Word 2007.... więcej...

Zawiadomienie Wójta Gminy Brzyska o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P H1 H1.western H1.cjk H1.ctl STRONG --> Brzyska dnia 18 maja.2010r. Nr 7331/I/2010 Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Brzyska o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z a w i a d a m i a m że w dniu 18.05.2010 roku została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie Gminnego... więcej...

Informacja o wyborze oferty na usługi ogłoszone w „ Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej” z dnia 08.03.2010r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich tj.

Komunikaty | 2010-04-01 | Publikujący: BIP - Brzyska

I N F O R M A C J A Informuje się, że w dniu 30 marca 2010r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru ofert na usługi ogłoszone w „ Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej” z dnia 08.03.2010r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich tj. 1/Z Części I. Usługi dla osób starszych. Spotkania seniorów- nie zatracajmy naszych korzeni. Realizatorem usługi będzie Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska ,,Liwoczanka”. 2/ z Części II. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób straszych i rodzin- stworzenie mieszkańcom... więcej...

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Komunikaty | 2010-03-19 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska 19.03.2010 Nr sprawy B – 341/5/10 OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Wójt Gminy w Brzyskach informuje o zawarciu umowy pomiedzy GminąBrzyska a niżej wymienionym wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Kłodawie – etap stolarka okienna i drzwiowa" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie wyboru oferty: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2010-03-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/5/10 Brzyska, 2010-03-17 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/5/10. Nazwa zadania: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Kłodawie – etap stolarka okienna i drzwiowa” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Handlowo Usługowa... więcej...

Ogloszenie o zawarciu umowy

Komunikaty | 2010-03-16 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska 16.03.2010r. Nr sprawy B-341/1/2010 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Wójt Gminy w Brzyskach informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminą Brzyska a niżej wymienionym wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na: ‘Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole” zadanie nr 2. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie wyboru oferty: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze... więcej...

Ogloszenie o zawarciu umowy

Komunikaty | 2010-03-16 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska 16.03.2010r. Nr sprawy B-341/1/2010 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Wójt Gminy w Brzyskach informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminą Brzyska a niżej wymienionym wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na: ‘Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole” zadanie nr 1. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Uzasadnienie wyboru oferty: Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2010-03-16 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/6/10 Brzyska, 2010-03-15 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/6/10. Nazwa zadania: „Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska w latach 2010 - 2012” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2010-03-10 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/4/10 Brzyska, 2010-03-10 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/4/10. Nazwa zadania: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku szkolnego w Lipnicy Dolnej 38-211 Jasło 4 ETAP I – stan surowy otwarty bez dachu” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budownictwa... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2010-03-04 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/1/2010 Brzyska, 2010-03-03 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na Remoncie Domu ludowego i budowie placu postojowego przy szkole ” polegający na: Zadanie nr 1 - Izolacja pionowa ścian fundamentowych, - docieplenie ścian i remont elewacji budynku , -malowanie pokrycia dachu, - wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej, - remont i wymiana tynków wewnętrznych, - remont i wymiana posadzek,... więcej...

Wyjaśnienie do przetargu nr B-341/1/10 z dnia 21.01.2010r. Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole

Komunikaty | 2010-02-10 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, dnia 10.02.2010r. W odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące przetargu B-341/01/2010 „Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole” Urząd Gminy Brzyska wyjaśnia: Stolarka okienno-drzwiowa powinna spełniać wymogi klasy energetycznej B (1,0). Okna kolor złoty dąb zewnątrz; biały wewnątrz. Drzwi wejściowe aluminiowe pełne ązowe. Drzwi wewnętrzne PCV ązowe z szybą. Płyta styropianowa samo gasnąca M20 o grubości 12 cm, o profilach wpustowych ipiórowych.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2010-02-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B - 341/3/10 Brzyska, 2010-02-02 a/a ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B - 341/3/10. Nazwa zadania: „Zakup kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Brzyska w latach 2010 - 2012 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Cena najniższej oferty przewyższyła kwotę którą Zamawiający mógł przeznaczyć na... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Komunikaty | 2010-02-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/2/10 Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego dla pojazdów i samochodów eksploatowanych przez jednostkę Zamawiającego Numer ogłoszenia: 23079 - 2010; data zamieszczenia: 02.02.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 11034 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:... więcej...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu w ramach Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Czas na aktywność w Gminie Brzyska”.

Komunikaty | 2010-01-24 | Publikujący: BIP - Brzyska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje , że w grudniu 2009r. zakończył realizację projektu w ramach Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Czas na aktywność w Gminie Brzyska”. Szkolenie ukończyło 8 osób, które uzyskały licencjat opiekunki osób starszych i dzieci.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Komunikaty | 2010-01-04 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/11/09 Brzyska, 2010-01-04 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ „Odbieranie odpadów komunalnych zarówno segregowanych jak i zmieszanych gromadzonych w workach na odpady przez właścicieli nieruchomości kontenerach Kp-7, Kp-10z obiektów użyteczności publicznej, transport oraz ich odzysk lub utylizacja, transport oraz ich odzysk lub utylizacja” Nr sprawy: B-341/11/09. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Wójt Gminy Brzyska informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2009-12-28 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> B-341/11/09 Brzyska, 2009-12-28 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/11/09. Nazwa zadania: Odbieranie odpadów komunalnych zarówno segregowanych jak i zmieszanych gromadzonych w workach na odpady przez właścicieli nieruchomości kontenerach Kp-7, Kp-10z obiektów użyteczności publicznej, transport oraz ich odzysk lub utylizacja, transport oraz ich odzysk lub utylizacja 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych... więcej...

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Komunikaty | 2009-12-21 | Publikujący: BIP - Brzyska

OGŁOSZENIE Urząd Stanu Cywilnego w Brzyskach informuje, że wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku organizuje uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Zainteresowane pary, które zawierały związek małżeński w 1959 roku lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości zapraszamy do pilnego zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach, pok. Nr 1. W imieniu Jubilatów mogą występować także ich rodziny. ... więcej...

Zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu pod wynajem

Komunikaty | 2009-11-24 | Publikujący: BIP - Brzyska

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. z pón.. zm.) zawiadamiam, że zarządzeniem Wójta Gminy Brzyska nr 52 z dnia 22.12.2006r. przeznaczono do wynajęcia lokal użytkowy, położony wKłodawie stanowiący własność Gminy Brzyska.... więcej...

ZAWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIESZEJ OFERTY

Komunikaty | 2009-11-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/10/09 Brzyska, 2009-11-20 a/a ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B-341/10/09. Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w 2009r. na sfinansowanie deficytu budżetu gminy” 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Kołaczycach, 38-213 Kołaczyce ul.... więcej...

OGŁOSZENIE

Komunikaty | 2009-11-03 | Publikujący: BIP - Brzyska

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Błażkowa I, Ujazd I, Ujazd II w gminie Brzyska... więcej...

Zawiadomienie o przeznaczeniu lokalu pod wynajemem

Komunikaty | 2009-11-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. z pón.. zm.) zawiadamiam, że zarządzeniem Wójta Gminy Brzyska nr 52 z dnia 22.12.2006r. przeznaczono do wynajęcia lokal użytkowy, położony w Brzyskach stanowiący własność Gminy Brzyska.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2009-10-12 | Publikujący: BIP - Brzyska

B - 341/7/09 Brzyska,12.10.2009r. a/a ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: B - 341/7/09. Nazwa zadania: Remont Dróg Gminnych - FOGR Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Przygotowana na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Remont Dróg Gminnych – FOGR” o nr ogłoszenia B-341/7/09 Specyfikacja Istotnych Warunków... więcej...

Herbarz gminny