Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Aktualności zobacz archiwum

Aktualny BIP znajduje się pod adresem www.bip.brzyska.pl

Aktualności | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Brzyska

Aktualny BIP znajduje się pod adresem http://www.bip. zyska.pl... więcej...

Aktualny BIP znajduje się pod adresem www.bip.brzyska.pl

Aktualności | 2010-08-20 | Publikujący: Brzyska

Aktualny BIP znajduje się pod adresem http://www.bip. zyska.pl... więcej...

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska

Aktualności | 2010-08-11 | Publikujący: BIP - Brzyska

Zarządzenie Wójta Gminy Brzyska w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzyska (Mienie Komunalne Gminy Brzyska) przeznaczonych na sprzedaż... więcej...

III konkurs na stanowisko kierownika biura LGD LIWOCZ

Aktualności | 2010-07-21 | Publikujący: BIP - Brzyska

W związku z akiem ofert spełniających wymagania określone w IInaborze na stanowisko kierownika biura, ZarządStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" ogłaszaIII nabór na tostanowisko. Ogłoszenie o konkursie w załączeniu.... więcej...

Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej.

Aktualności | 2010-07-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

Załączniki wzorów w formacie Word 2007... więcej...

Informacja o realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1 , w ramach którego prowadzadzone jest szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych z elementami języka angielskiego.

Aktualności | 2010-07-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

GOPS Brzyska informuje, że realizuje Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1 , w ramach którego prowadzadzone jest szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych z elementami języka angielskiego.... więcej...

II Konkurs na stanowisko kierownika biura Stowarzyszenia LGD LIWOCZ

Aktualności | 2010-06-25 | Publikujący: BIP - Brzyska

W związku z akiem ofert na stanowisko kierownika biura LGD LIWOCZ, Zarząd Stowarzyszenia ogłasza II konkurs na to stanowisko. W załączniku ogłoszenie o konkursie.... więcej...

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 r.

Aktualności | 2010-05-31 | Publikujący: BIP - Brzyska

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 r. Wójt Gminy Brzyska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Na podstawie art. 13 ust.4 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Brzyska. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki: 1) mieć ukończone 18 lat, 2) posiadać co... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Aktualności | 2010-05-13 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, dn. 2010-05-13 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy usługi: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty: Oferta nr 1 JAWA, usługi projektowe, nadzory budowlane, kosztorysowanie Mgr inż. Janusz Wawro, 38-200 Jasło, ul. Gorajowicka 15 Cena oferty – 1,5 % utto Wy ano ofertę nr 1 złożoną przez - JAWA, usługi projektowe, nadzory budowlane, kosztorysowanie mgr inż. Janusz Wawro, 38-200 Jasło,... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Aktualności | 2010-05-10 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, dn. 2010-05-10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy usługi: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole”. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły następujące oferty: Zadanie nr 1. Oferta nr 1 JAWA, usługi projektowe, nadzory budowlane, kosztorysowanie Mgr inż. Janusz Wawro, 38-200 Jasło, ul. Gorajowicka 15 Cena oferty – 1,8 % utto Zadanie nr 2 Oferta nr 2 Peter Eross Ul. Szkolna 11/23, 38-200 Jasło Cena oferty... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Aktualności | 2010-05-05 | Publikujący: BIP - Brzyska

<!-- @page P --> Brzyska, dn. 2010-05-05 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach informuje o możliwości złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach”. Zakres robót obejmuje odsłonięcie fundamentów i wykonanie drenażu opaskowego oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Wykonanie dookoła budynku chodników z kostki ukowej oraz nowych schodów wejściowych i pochylni... więcej...

Obwieszczenie Starosty Jasielskiego

Aktualności | 2010-04-29 | Publikujący: BIP - Brzyska

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami), S T A R O S T A J A S I E L S K I Z A W I A D A M I A o wydaniu decyzji znak AB.3.7332/02/10 z dnia 26 kwietnia 2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.... więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Aktualności | 2010-04-28 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, dn. 2010-04-27 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Urząd Gminy w Brzyskach informuje o możliwości złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Odnowa centrum wsi Wróblowa polegająca na remoncie Domu Ludowego i budowie placu postojowego przy szkole”. Zadanie nr 1 Zakres prac do wykonania w przypadku Domu Ludowego obejmuje: - Izolacja pionowa ścian fundamentowych, - docieplenie ścian i remont elewacji budynku , -malowanie pokrycia dachu, - wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej, - remont i wymiana tynków wewnętrznych,... więcej...

Informacja o wyborze oferty na usługi ogłoszone w „ Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej” z dnia 08.03.2010r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich tj.

Aktualności | 2010-04-01 | Publikujący: BIP - Brzyska

I N F O R M A C J A Informuje się, że w dniu 30 marca 2010r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru ofert na usługi ogłoszone w „ Zaproszeniu do składania ofert na usługi integracji społecznej” z dnia 08.03.2010r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich tj. 1/Z Części I. Usługi dla osób starszych. Spotkania seniorów- nie zatracajmy naszych korzeni. Realizatorem usługi będzie Stowarzyszenie Kobiet Gminy Brzyska ,,Liwoczanka”. 2/ z Części II. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób straszych i rodzin- stworzenie mieszkańcom... więcej...

Komunikat Wójta Gminy Brzyska

Aktualności | 2010-03-22 | Publikujący: BIP - Brzyska

Komunikat Wójta Gminy Brzyska w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Brzyska... więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY JASIELSKIEGO

Aktualności | 2010-03-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmianami), S T A R O S T A J A S I E L S K I Z A W I A D A M I A o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB.3.7332/02/10 na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle,... więcej...

Konkurs ofert

Aktualności | 2010-02-11 | Publikujący: BIP - Brzyska

WÓJT GMINY BRZYSKA Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.. U. z 2003 r.. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy NrXXXVI/208/10 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej I. Rodzaj zadania. Konkurs obejmuje następujące zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: - Zadanie nr 1: szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie upowszechnianiakultury fizycznej,... więcej...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu w ramach Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Czas na aktywność w Gminie Brzyska”.

Aktualności | 2010-01-24 | Publikujący: BIP - Brzyska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach informuje , że w grudniu 2009r. zakończył realizację projektu w ramach Działania 7.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „ Czas na aktywność w Gminie Brzyska”. Szkolenie ukończyło 8 osób, które uzyskały licencjat opiekunki osób starszych i dzieci.... więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY JASIELSKIEGO

Aktualności | 2010-01-14 | Publikujący: BIP - Brzyska

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm. ) S T A R O S T A J A S I E L S K I Z A W I A D A M I A o wydaniu decyzji znak AB.4.7332-01/09/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji... więcej...

Uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

Aktualności | 2009-12-21 | Publikujący: BIP - Brzyska

OGŁOSZENIE Urząd Stanu Cywilnego w Brzyskach informuje, że wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku organizuje uroczystość Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Zainteresowane pary, które zawierały związek małżeński w 1959 roku lub w latach wcześniejszych, a nie uczestniczyły w podobnej uroczystości zapraszamy do pilnego zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Brzyskach, pok. Nr 1. W imieniu Jubilatów mogą występować także ich rodziny. ... więcej...

KOMUNIKAT

Aktualności | 2009-12-07 | Publikujący: BIP - Brzyska

Komunikat Wójta Gminy Brzyska... więcej...

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Aktualności | 2009-12-03 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 2009-12-03 INFORMACJA O wynikach konkursu Komisja Konkursowa do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Brzyska na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży”. Działając na podstawie Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Brzyska z dnia 27 listopada 2009roku Ustaliła: Zaproponowała przyznanie dotacji dla : 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy... więcej...

KONKURS NA KIEROWNIKA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ

Aktualności | 2009-11-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

KONKURS NA KIEROWNIKA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA LIWOCZ... więcej...

Herbarz gminny