Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Aktualności

Informacja o realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1 , w ramach którego prowadzadzone jest szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych z elementami języka angielskiego.

Aktualności | 2010-07-02 | Publikujący: BIP - Brzyska

GOPS Brzyska informuje, że realizuje Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1 , w ramach którego prowadzadzone jest szkolenie w zakresie obsługi kas fiskalnych z elementami języka angielskiego.

Herbarz gminny