Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-25 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 20.05.2010r.

Nr sprawy B-341/10/2010

 

 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Wójt Gminy Brzyska

informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminą Brzyska a niżej wymienionym wykonawcą


w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na:


Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:


Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

ze zmianami) wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. 

Nazwa i adres Wykonawcy:


Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała

 

Cena netto 736 000,00 zł

Cena brutto: 787 520,00 zł   

Data zawarcia umowy: 20 maj 2010 roku.

 

 

Wójt Gminy Brzyska

Ryszard Papciak

 

Herbarz gminny