Bazagmin.pl
 

Powiat jasielski

Przetargi

OGLOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Przetargi | 2010-05-17 | Publikujący: BIP - Brzyska

Brzyska, 14.05.2010

Nr sprawy GCKIC-341/1/2010

 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


Kierownik Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach

informuje o zawarciu umowy pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach a niżej wymienionym wykonawcą
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na:


Remont budynku Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 

Uzasadnienie wyboru oferty:


Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Nazwa i adres Wykonawcy:


F.U.B. „LIBBUD”

Robert Zięba

38-306 Libusza 614

 

Cena netto 243 108,19 zł

Cena brutto: 296 591,99 zł   

Data zawarcia umowy: 14 maj 2010 roku.

 

Kierownik Gminnego Centrum

Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach

Zofia Wachel

 

Herbarz gminny